Bugün : 21 Temmuz 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

corpus nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

corpus : n. (pl. corpora) 1. Vücut beden; 2. Gövde (ogran veya organın bir kısmı); 3. Cisim, corporis.

corpus adiposum infrapatellare : anat. diz eklemi boşluğunun önündei büyük yağ özdeği.


corpus albicans, : anat. Körelmiş bir sarı özdekten oluşan bağ dokusu.


corpus amygdaloideum : anat. Çağlamsı özdek.


amyclacea : Prostat ifrazı içindeki veya nörogliya dokusunda görülen nişasta kitleler.


corpus callosum : 1. Korpus kallosum; 2. Beyin büyük birleşiği.


corpus cavernosa : Kaverönz cisimler, gevşek ve ereksiyona müsait dokular, süngersi cisim.


corpus cavernosa penis : Penisin kavernöz cisimleri.


corpus cavernosum clitoridis : anat. Dılağın gövdesiyle birleşik olan sağ ve sol kovucuklu özdekler.


corpus cavernosum urethrae : Uretranın kavernöz cismi.


corpus cillare : anat. Kirpiksi özdek.


corpus clitoridis : anat. Her iki dalak inciğinden oluşan dalak gövdesi.


corpus femoris : Uyluk kemiği (femur) cismi.


corpus fibulae : Kamış kemik (fibula) gövdesi.


corpus hemorrhagicum : Çatlamış ve kan ihtiva eden Graaf folikülü.


corpus humeri : anat. Humerusun iki ucu arasında yer alan humerus gövdesi.


corpus linguae : anat. dil ucula dil kökü arasında bulunan dil gövdesi.


corpus luteum : Graaf folikülünün yerine geçen sarı endokrin cisimcik.


corpus mammae : anat. Çevresindeki yağ dokusuyla birlikte mammanın bez gövdesi.


corpus mamillaria : Hipofizin mememsi cisimleri.


corpus mandibulae : anat. Altbükecin üzerine altbükeç kollarının oturduğu yatay bölümü.


corpus maxillae : anat. Üstbüecin üstükeç sinezini çevreleyen özdeksel bölümü.


corpus medullare : anat. İlik içeren nöritlerden oluşan aköğe.


corpus medullare cerebelli : Beyinciğin ak maddesi.


corpus metatarsalis : Metatars kemiği cismi.


corpus ossis oschii : anat. Oturga kemiği gövdesi.


corpus ossis pubis : Çatı kemiği (pubis) gövdesi.


corpus pancreatis : anat. Genellikel omurganın önünde yer alan uykuluk gövdesi.


corpus phalangis : anat. parmak kemiklerinin gövdesi.


corpus pineale : corpus Epifiz, kozalaksı bez.


corpus guadrigemina : Orta beyin arka yüzü ve dördüz cisimleri.


corpus radii : Döner kemik (Radius) gövdesi.


corpus spongiosum penis : anat. Siyeği çevreleyen kovucuklu özdek.


corpus sterni : Göğüs kemiği gövdesi.


corpus striatum : Beyin yarımküresinin çizgili cismi (her yarımkürenin diencephalon ile birleştiği bölgede büyükçe gri madde kitlesi).


corpus tali : Aşık kemik (talus) gövdesi.


corpus tibiae : anat. Kaval kemik (tibya) gövdesi.


corpus ulnae, : anat. Dirsek kemiği (ulna) gövdesi.


corpus unguis : anat. Tırnak görevdesi,


corpus ves. fellae : anat. Öt torbasının, fundusla öt torbası boynu arasında kalan bölümü


corpus vertebrae : Omur gövdeleri.


corpus vesicae : anat. Sidik torbasının fundusuyla tepesi arasında bulunan sidik torbası gövdesi.


corpus vitreum : anat. Sırçamsı özdek.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamnesis : n. Hastanın tedaviye alındıktan sonraki hikayesi, herhangi bir hastalıktan tedaviye alınan hastanın hayatının sonuna kadar hastalığın gösterdiği seyir ve nükslerle ilgili hikayesi.


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


cytopigment : n. Hücre içinde bulunan pigment, hücre pigmenti.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


development : n. Açılma, gelişme, gelişim, inkişaf.


diphallus : n. Penis'in çift oluşu.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


estrous : n. Estrus'la ilgili, estrus gösteren.


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


gastroileitis : n. Mide ve ilyumun iltihabı.


gonadal : a. gonadlardan meydana gelen veya gonadlara ait.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


hemocuprein : n. biochem. Eritrositlerde bulunan bakır ve hem ihtiva eden madde.


tuberculoid leprosy : Deri üzerinde basilden fakir, tüberküloz lezyonlarına benzer kenarları sınırlı nodüllerle belirgin sinir sisteminde harabiyete uzanan lepra şekli.


mydricaine : n. Göz hekimliğinde kullanılan bir çözelti.


odontonomy : n. Diş terminolojisi, dişçilik terimleri, odontonomi.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


paratracheal : a. Nefes borusu yanında, konjonktivit.


persecution : n. Eziyet, işkence.


pituitectomy : n. Hipofiz bezinin ameliyatla çıkarılması.