Bugün : 19 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

corpus nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

corpus : n. (pl. corpora) 1. Vücut beden; 2. Gövde (ogran veya organın bir kısmı); 3. Cisim, corporis.

corpus adiposum infrapatellare : anat. diz eklemi boşluğunun önündei büyük yağ özdeği.


corpus albicans, : anat. Körelmiş bir sarı özdekten oluşan bağ dokusu.


corpus amygdaloideum : anat. Çağlamsı özdek.


amyclacea : Prostat ifrazı içindeki veya nörogliya dokusunda görülen nişasta kitleler.


corpus callosum : 1. Korpus kallosum; 2. Beyin büyük birleşiği.


corpus cavernosa : Kaverönz cisimler, gevşek ve ereksiyona müsait dokular, süngersi cisim.


corpus cavernosa penis : Penisin kavernöz cisimleri.


corpus cavernosum clitoridis : anat. Dılağın gövdesiyle birleşik olan sağ ve sol kovucuklu özdekler.


corpus cavernosum urethrae : Uretranın kavernöz cismi.


corpus cillare : anat. Kirpiksi özdek.


corpus clitoridis : anat. Her iki dalak inciğinden oluşan dalak gövdesi.


corpus femoris : Uyluk kemiği (femur) cismi.


corpus fibulae : Kamış kemik (fibula) gövdesi.


corpus hemorrhagicum : Çatlamış ve kan ihtiva eden Graaf folikülü.


corpus humeri : anat. Humerusun iki ucu arasında yer alan humerus gövdesi.


corpus linguae : anat. dil ucula dil kökü arasında bulunan dil gövdesi.


corpus luteum : Graaf folikülünün yerine geçen sarı endokrin cisimcik.


corpus mammae : anat. Çevresindeki yağ dokusuyla birlikte mammanın bez gövdesi.


corpus mamillaria : Hipofizin mememsi cisimleri.


corpus mandibulae : anat. Altbükecin üzerine altbükeç kollarının oturduğu yatay bölümü.


corpus maxillae : anat. Üstbüecin üstükeç sinezini çevreleyen özdeksel bölümü.


corpus medullare : anat. İlik içeren nöritlerden oluşan aköğe.


corpus medullare cerebelli : Beyinciğin ak maddesi.


corpus metatarsalis : Metatars kemiği cismi.


corpus ossis oschii : anat. Oturga kemiği gövdesi.


corpus ossis pubis : Çatı kemiği (pubis) gövdesi.


corpus pancreatis : anat. Genellikel omurganın önünde yer alan uykuluk gövdesi.


corpus phalangis : anat. parmak kemiklerinin gövdesi.


corpus pineale : corpus Epifiz, kozalaksı bez.


corpus guadrigemina : Orta beyin arka yüzü ve dördüz cisimleri.


corpus radii : Döner kemik (Radius) gövdesi.


corpus spongiosum penis : anat. Siyeği çevreleyen kovucuklu özdek.


corpus sterni : Göğüs kemiği gövdesi.


corpus striatum : Beyin yarımküresinin çizgili cismi (her yarımkürenin diencephalon ile birleştiği bölgede büyükçe gri madde kitlesi).


corpus tali : Aşık kemik (talus) gövdesi.


corpus tibiae : anat. Kaval kemik (tibya) gövdesi.


corpus ulnae, : anat. Dirsek kemiği (ulna) gövdesi.


corpus unguis : anat. Tırnak görevdesi,


corpus ves. fellae : anat. Öt torbasının, fundusla öt torbası boynu arasında kalan bölümü


corpus vertebrae : Omur gövdeleri.


corpus vesicae : anat. Sidik torbasının fundusuyla tepesi arasında bulunan sidik torbası gövdesi.


corpus vitreum : anat. Sırçamsı özdek.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchorrhea : n. Bronş mukozasından aşırı salgı çıkması, ifrat derecede bronşiyal akıntı.


bundle : n. 1. Lif; 2. Hüzme; 3. Küme>; 4. Yol (tractus).


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


tiploidy : n. Hücrenin yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı göstermesi hali (insan vüctu hücrelerinde 23'ü anneden 23'ü babadan gelmek üzere 46 kromozom bulunur).


dotage : n. İleri yaşlılık sebebiyle oluşan, yanlış hatırlama v.s. ile belrigin hafıza zayıflığı, bunaklık.


dynamopathic : a. Fonksiyonel.


exophoria : n. Gözün görüş eksenini dışarıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


uvula : n. (pl. uvulae). küçük dil, dilcik.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


metallization : n. biochem. Madenleştirme.


neurosurgeon : n. Sinir sistemi cerrahisi üzerinde uzmanlaşmış kimse, beyin ve sinir cerrahı.


parachromatism : n. Renk körlüğü, parakromatizm.


paraomphalic : a. Göbek yakınında,g öbeğe komşu, göbeğe bitişik.


phalangosis : n. Kirpiklerin içe doğru kıvrılarak göze batması hali.


platrrhiny : n. burunun geniş oluşu, basık burunluluk (Burunun eni boyuna oranla daha uzundur).


polyaxon : n. Çok aksonlu sinir hücresi.


posiomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, aşırı şeklide içki arama ve içme eğilimi.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.


pyoumbilicus : n. Göbekte cerahat toplanması, yenidoğan bebek göbeğinin cerahatli iltihabı.