Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

corneo-iritis nedir?

corneo-iritis : n. Kornea ile iris iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursal : a. Burs'a ait.


clapotage : n. Herhangi bir boşlukta bulunan suyun, çalkalanma osnucu çıkardığı ses, suyun çarpma veya sıçrama sesi.


colocynthin : n. biochem. Kolosint'den çıkarılan kuvvetli müshil cevher.


decussate : a. Çapraz, decussatio


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


fonticulus : n. (pl. fonticuli). Bıngıldak, fontanel.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


intimitis : n. Damarın iç tabakası (intima) nın iltihabı.


karyota : n. Nüveli hücreler.


lipid : n. Yağ, canlı vücudunda oluşan yağ veya yağdan oluşmuş bileşik, lipid.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


microbicidal : a. Mikropları yokeden.


microbiology : n. Bakteri, protozoer, v.s. gibi organizmaların biyolojik tetkiki, mikropbilim, mikrobiyoloji.


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


nutritive : a. 1. Beslenmeye ait, beslenme ile ilgili, nütritif; 2. See: nutricious.


ophthalmoneuritis : n. Göz siniri iltihabı, oftalmonevrit.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


platinoid : a. n. biochem. a) Platinsi. b) Bakır ve çinko ve nikel katışığı.


pneumotyphus : n. Zatürrie ile karışık tifo veya tifüs hastalıı.