Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

corneo-iritis nedir?

corneo-iritis : n. Kornea ile iris iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


epicostal : a. Kaburga üzerinde.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


galactopyra : n. Süt ateşi.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


hemoglobinocholia : n. Safrada hemoglobin bulunuşu.


idiopathic : a. Başlı başına, idyopatik.


idiotrophic : a. yaşayan hücrelerin kendi kendilerine beslenebilmelerine ait, idyotrofik.


indican : n.biochem. a) Çivit bitkisinden elde edilen bir glikozid (C26H3). b) İdrar ve terde bulunan bir madde (C6H7NSO4).


isochronic : a. Aynı zamanda yapılan.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


medicate : v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; 2. İçine ilaç almak.


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.


parallax : n. Gözlemci (müşahit) nin yeri değiştikçe cismin görünüşünde meydana gelen değişiklikler.


proto : pref. İlk birinci, baş.