Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

corneo-iritis nedir?

corneo-iritis : n. Kornea ile iris iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatophyte : n. Deri yüzeyini tutan bir çeşit mantar grubu.


hematomycosis : n. Kanda mantar bulunması, hematomikoz.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


inhibitory : a. Menedici.


inhume : v. biochem. Muayyen bir sıcaklıkta kalması için sıcak toprağa gömmek.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


intramuscular : a. Adale (kas) içi, entramüsküler.


keratoglobus : n. Korneanın küresel büyümesi ve çıkıntı yapması.


lentoptosis : n. Göz merceği fıtığı, lentoptoz.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


microglossia : n. Dilin normalden küçük olması (doğuştan), mikroglosi.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


pararhythmia : n. Ritim bozukluğu.


photophthalmia : n. Yüksek elektrik ışığında, elektrik veya oksijen kaynağında ve karda çıplak gözle çalışanların gözlerinde meydana gelen bir çeşit göz hastalığı, fotooftalmi.


polychromatophilia : n. 1. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliği; 2. Kanda polikromatofilik hücrelerin çoğalması.


polyemia : n. vücutta aşırı kan bulunması, kan miktarının normalin üstüne çıkması, poliyemi.


redness : n. See: Rubor.


roseola : n. Frengi ve tifoda görülen deri üzerinde mercimek büyüklüğünde lekeler olup basınca kaybolur, rozeol, taş roze.


somatome : n. 1. Vücudu oluşturan parçalardan biri (somit); 2. İmkansız doğumda fetüsü kesmek için kullanılan alet.