Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

corneo-iritis nedir?

corneo-iritis : n. Kornea ile iris iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bud : n. Tomurcuk, tomruk, konca, bitki tomurcuğuna benzeyen herhangi bir oluşum (yeni gelişen embriyo gibi).


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


deciduoma : n. Düşük veya doğumu takiben uterus duvarında kalan desidüa artıklarından hiperplazi suretiyle gelişen tümör, desidüom.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


gastrohelcosis : n. Midenin ülserli hali.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


integration : n. 1. Vücuda maletme; 2. Anabolik faaliyet.


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


mucofibrous : a. Mukoza ve lif dokularından oluşan.


ophthalmorrhea : n. Gözden akıntı gelişi, oftalmore.


pancreatolithectomy : n. Pankreas taşının ameliyatla çıkarılması.


pleurectomy : n. Plevranın bir parçasını çıkarma ameliyatı.


polyadenomatosis : n. 1. Bez dokusunda çok sayıda adenom oluşması; 2. Çok sayıda lenf düğümünde yaygın hiperplazi oluşması.


polyphasic : a. Çok safhalı.


porito : n. (pl. portiones). Parça, bölüm, kısım (See: Part).


proctology : n. Rektum ve hastalıkları ile uğraşan tıp dalı, proktoloji.


pulsation : n. Nabız atışı.