Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

corneo-iritis nedir?

corneo-iritis : n. Kornea ile iris iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).


hazardous : a. Tehlikeli zararlı.


health : n. Sıhhat, şifa.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


iron : n. biochem. Demir, Fe sembolü ile bilinen, atom no: 26 ve atom ağırlığı: 55.85 olan kimyasal element.


ketogenesis : n. keton cisimciklerinin oluşması, ketogenez.


marginoplasty : n. Herhangi bir oluşumun çevresel kısmı veya kenarı üzerinde yapılan estetik ameliyat, özellikle göz kapağı kenarı üzerinde uygulanan estetik ameliyat, marginoplasti.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


neuroid : a. Sinire benzer, nevroid (nöroid).


nonmedical : a. Tıp'la ilişkisi olmayan tıp dışı.


orexia : n. İştah, orexis.


oxyuride : n. Oxyuris cinsi herhangi birparazit, kıl kurdu.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


perirectal : a. rektumu saran.


poldine methylsulphate : n. Gıda alıdığı zaman midede meydana gelen asit salgısını önleyen bir madde.


protistology : n. Tek hücreden oluşan mikro-organizmaları inceleyn bilim dalı, mikrobiyoloji, protistoloji.


reposition : n. Normal durumuna koyma, normal yerine yerleştirme.


scapuloclavicular : a. Kürekkemiği ile klaviküle ait.


sexopathy : n. Cinsel ilişki ve advranışlarda anormallikle belirgin herhangi bir durum, bu nitelikle belirgin cinsel bozukluk, cinsel sapıklık, seksopati.


spinous : a. 1. Diken şeklinde, dikensi; 2. Dikene ait.