Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

copulation, cohabitation nedir?

copulation, cohabitation : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, coitus (koit), cinsel temas.

interruption of copulation, cohabitation : İlkah olmaması için koitin yarım bırakılması, coitus intereptus.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopalmus : n. Kalb çarpıntısı.


dermatoma : n. Sınırlı bir deri bölgesinin, tümörü andıracak şekilde kalınlaşması, sınırlı deri hipertrofisi.


dichlorophen : n. Barsak şeritlerine karşı etkili olan sentetik bir antihelmintik.


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


first-born : n. İlk doğan, ilk evlat.


globulinuria : n. İdrarda globülin çıkarma, globülin işeme.


intercolumnar : a. Sütunlar arasında.


lacrima : n. Gözyaşı.


vacuolated : a. 1. İçinde bir veya birkaç boşluk olan; 2. Vaküole ait.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


hyperplasm : n. Çok irileşme.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


methionine : n. biochem. Kükürtlü ve esansiyel bir aminoasit, metionin.


microaerophile : n.Normal yaşamı için çok az okisjene ihtiyaç gösterenbakteri.


onychogenic : n. Tırnak yapan, onikojen.


organicism : n. 1. Tüm hastalıkların ve hastalık belirtilerinin, zihni ve psişik bozuklular da dahil somatik kaynaklı olduğunu ileri sürenörüş; 2. Vücutta mevcut her organın kendine has bir yapı gösterdiğini ileri süren görüş.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


postdiphtheritic : a. Difteri krizinden sonra meydana gelen.


radiophosphorus : a. Radyoaktif fosfor (P32).