Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

copulation, cohabitation nedir?

copulation, cohabitation : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, coitus (koit), cinsel temas.

interruption of copulation, cohabitation : İlkah olmaması için koitin yarım bırakılması, coitus intereptus.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


emetophobia : n. Kusmaktan aşırı korkma, kusma korkusu.


flask : n. Şişe, balon.


gastroxynsis : n. Mide bezleri tarafından aşırı hidroklorik asit salgılanması.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


hypocholesterolemia : n. Kanda kolesterol miktarının ileri derecede azalışı.


idioglossia : n. Anlamsız sesler çıkarma.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


lumb(o) : pref. Bel.


osmicate : v. Dokuyu osmik asit'le boyamak.


paradipsia : n. Aşırı su isteği, aşırı susuzluk.


pepsiniferous : a. Pepsin salgılayan


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.


pneumotomy : n. 1.Akciğerlerin ameliyatla çıkarılması; 2. Akciğer ameliyatı, pnömotomi.


punctiform : a. Nokta şeklinde, noktalı, beneksi, benek gibi.


sideration : a. & n. Sideran: 1. Yıldırım gibi ilerleyen; 2. Hayati kurdetlerin çok çabuk kaybolması.