Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

copulation, cohabitation nedir?

copulation, cohabitation : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, coitus (koit), cinsel temas.

interruption of copulation, cohabitation : İlkah olmaması için koitin yarım bırakılması, coitus intereptus.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castration : n. Sağlam tesztis veya yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması, hadımlaştırma.


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


diagnose : v. Hastalıı teşhis etmek.


erythropoiesis : n. Eritrosit oluşumu.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


hypognathus : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün alt çenesine yapışık oluşu ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


masculinize : v. Erkekleştirmek, kadınlarda erkek vasıfları meydana getirmek.


measly : a. Kızamıklı.


neutrcytopenia : n. See: Neutropenia.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


orthodont : a. Normal (muntazam) dişli.


osteitic : a. 1. Kemik iltihabı ile ilgili; 2. Kemik iltihabının sebep olduğu.


parencephalon : n. Beyincik, cerebellum.


periodontics : n. Dişçiliğin peirodont dokusu ile hastalıklarını inceleyen dalı.


perithelium : n. Kılcal damarları saran lifli tabaka.


psychoanalysis : n. Bilinç altında bulunar ruh hayatının tahliliyle bilince çıkarılması ve hastalığın bu yolla ortadan kaldırılması, psikoanaliz (psişik durumun sistematik olarak ortaya konması).


retinoblastoma : n. Retinag liyomu.


saccharuria : n. İdrarda fazla miktarda şeker bulunuşu, sakaüri.