Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

copulation, cohabitation nedir?

copulation, cohabitation : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, coitus (koit), cinsel temas.

interruption of copulation, cohabitation : İlkah olmaması için koitin yarım bırakılması, coitus intereptus.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotics : n. Canlıların yaşamları, fonksiyon ve özelliklerini konu alan bilim dalı.


diathermancy : n. Hararet geçiricilik.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


discoloration : n. 1. Normal rengini kaybetme, rengini değiştirme, renk değişikliği; 2. Leke, renk değişikliği gösteren bölge.


electrodiagnosis : n. Elektrikle teşhis, sinir ve kasların elektrik akımına karşı verdikleri reaksiyon.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


fasciodesis : n. Hasya'nın tendon'a dikişle tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


granulocytosis : n. See: granulocytemia


lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


intra-abdominal : a. Karında olan, karıniçi.


intraintestinal : a. Barsak içi,barsak içinde.


lumbricus : n. 1. "Annelida" sınıfının toprak solucanlarını kapsayan cinsi, toprak solucanları grubu.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


normovolemia : n. Normal kan hacmi.


ossiculum : n. (pl. ossicula). See: ossicle.


osteitic : a. 1. Kemik iltihabı ile ilgili; 2. Kemik iltihabının sebep olduğu.


periost. : n. See: periosteum.


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.