Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

copulation, cohabitation nedir?

copulation, cohabitation : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, coitus (koit), cinsel temas.

interruption of copulation, cohabitation : İlkah olmaması için koitin yarım bırakılması, coitus intereptus.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


dyshematopoiesis : n. Kan hücrelerinin kusurlu veya yetersiz oluşması.


fibrinuria : n. İdrarda fibrin çıkması,fibrinüri.


hemigeusia : n. Dilin tek tarafında tat alma duyusu yokluğu.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


menhidrosis : n. Menstruasyonda normalden fazla terleme, menhidroz.


metachrosis : n. Renk değişimi, rengin değişmesi, metakroz.


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


neurofibril : n. Sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler.


oligosaccharide : n. biochem. Hidroliz edildiğinde birkaç monosakarid molekülü meydana getiren basit bir şeker.


omoplate : n. See: Scapula.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


pararhotacism : n. (r) harfini doğru telaffuz edememe.


pelvimeter : n. Pelvis ölçme aleti.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


philoneism : n. Yeni şeylere, yeni görüş ve düşüncelere aşırı ilgi ve yakınlık gösterme, yenilik sevgisi.


postminimus : n. Beşinci el veya ayak parmağına ait falanksın yukarı (proksimal) ucunda bulunan ilave.


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.