Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

contamination nedir?

contamination : n. Yabancı madde etkisi ile kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, bulaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


cephalotripsy : n. Fetüs başının, sefalotrib aracılığıyla ezilesi ve dışarı çekilmesi (Doğumun imkansız olduğu durumlarda başın delinmesini takiben yapılır).


cirrhogenous : a. Siroz gelişmesine sebep olan, siroz yapan.


conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


dictyoma : n. Kirpiksi cisim (korpus siliyare)'den gelişen bir tümör.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


erotomania : n. Şehvani (cinsel) fikirlerin musallat olmasından ibaret hastalık, erotomani (See: Amor insanus).


frolement : n. 1. Perikart lezyonlarında oskültasyon esnasında duyulan hışırtı sesi; 2. Bir çeşit masaj, avuç içi ile hafifçe bastırmak suretiyle yapılan masaj şekli.


hermetic : a. Hava geçmez, hava geçirmez.


hydropic : a. İstiska türünden istikalı.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


mammotomy : n. See: Mastotomy.


mastotomy : n. Memenin ameliyatla çıkarılması, mastotomi.


mesocyst : n. Safra kesesini karaciğere bağlayan periton kıvrımı, mezosist.


microcephalus : n. Başı normale oranla çok küçük kişi.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.