Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

contamination nedir?

contamination : n. Yabancı madde etkisi ile kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, bulaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celliferous : a. Hücreler oluşturan.


choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


corditis : n. Sperma kordonu iltihabı.


dexter : adv. Sağ tarafta bulunan, sağında, sağ, sağdaki.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hyperdiuresis : n. İdrar çoğalması.


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


lanolin : n. biochem. Yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


melanorrhaga : n. Kan karışımı nedeniyle dışkının koyu siyah renkte çıkışı.


metanephros : n. Embriyon böbreği, metanefroz.


metatarsal : a. Ayak tarağına ait, metatarsalis.


moundin : n. Kas liflerine vurulduğu zaman kabarmaları.


odontobothritis : n. Diş yuvası iltihabı.


perineum : n. Anus ile jenital kısımlar arasındaki yumuşak bölüm, apışarası, perine.


phocomelus : n. Elv e ayakları doğrudan doğruya gövdeye tutunmuş bebek, fokomeli gösteren kişi.