Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

constitution nedir?

constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioquin : n. See: Quinidine.


cele : n. & 1. Şişme, şişkinlik; 2. Fıtık anlamına sonek.


dicoumarol : n. Önceleri kullanılan ve ağız yoluyla etkili olan bir antikoagülan.


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


genioplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı, jenyoplasti.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


keratoplasty : n. Korneanın keşifleşmiş parçasının yerine başka bir kornea aşılama ameliyesi, keratoplasi.


mesmeric : a. Hipnotizma ile ilgili, hipnotizma'ya dayanan.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


mood : n. 1. Haletiruhiye, ruh haleti, hal; 2. Huy, mizaç, meşrep; 3. (pl.) Hiddet, terslik, huysuzluk.


neostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir madde.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


ophthalmoxerosis : n. See: Xerophthalmia.


postmesenteric : a. Mezenter arkası, mezenter'in arkasında.


scinticisternography : n. Hidrosefalus'un radyoaktif izleyici aracılığıyla teşhisi, bu esasa dayanan teşhis yöntemi.


skiascope : n. 1. Gözbbeği üzerindeki gölge ve ışıkları muayene ederek gözün vaziyetini anlamak için kullanılan ihaz; 2. Radyoskopi cihazı, flöroskop.


stereoanesthesia : n. See: Stereoagnosis.


supinate : n. & v. 1. El ayasını yukarıya döndürmek; 2. Sırt üstü yatırmak.


syncephalus : n. Başları birbiriyle kaynaşmış ikiz ucube.