Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

constitution nedir?

constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotch : n. 1. Deride zuhur eden leke, çil; 2. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren bölge.


capillus : n. (pl. capilli). Saç, kıl.


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


colonometer : a. Kültür ortamında gelişen bakteri kolonilerini hesaplamada kullanılan alet.


dermal, dermatic : a. Deriye ait, cildî.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.


duodenotomy : n. Duodenum'a kesit yapma, kesit yaparak duodenum'u açma.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


postnatal exercise : Doğumu takiben karın duvarı ve pelvis tabanı kaslarını kuvvetlendirmek, onlara tonüs kazandırmak amacıyla yapılan egzersizler.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


instinctive : a. 1. İçgüdü ile ilgili, içgüdüsel; 2. İçgüdü halinde kendisini hissettiren, dürtü şeklinde içten gelen.


intracardiac : a. Kalbde bulunan veya hasıl olan.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


pediatrics, pediatry : n. Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp kolu, pediyatri.


periconchal : a. Konkayı saran.


phac(o) : pref. Mercek, göz merceği, lens.


phosphoric : a. biochem. Fosforlu, kuvvetli fosfor mileşimlerine ait.


polyphagia : n. Pisboğazlık, oburluk. polifaji.