Bugün : 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

condyloma nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).

condyloma acuminatum : Dış cinsiyet organları üzerinde gelişen, muhtemelen bir virüs'ün sebep olduğu siğile benzer üzeri kabarık oluşum.


condyloma latum : Sifiliz'in ikinci devresinde vulva üzerinde veya anüs çevresinde görülen sarımsı-gri eksüda ile örtülü siğile benzer üzeri basık oluşum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatoxism : n. See: Bromatotoxism.


cheiloncus : n. Dudak tümörü.


cystodynia : n. Mesane (idrar kesesi) ağrısı.


dysmorphosis : n. Şekil bozukluğu.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


elastinase : n. biochem. Esnek (elastik) dokuyu eriten bir enzim.


hematite-miner's lung : n. Hematit endüstrisinde çalışan kimselerde meydana çıkan bir çeşit silicosis.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


levoduction : n. Gözün sola oynaması (hareketi).


midwife : n. Ege.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


postcoidal : a. Cinsel birleşim'den sonra, koitus sonu.


privates : n.Edep yerleri.


prososoposchisis : n. Yüzün konjenital (doğumsal) yarığı.


proximal : a. Yakınsal, proksimal (Daha çok, taraflar için kullanılır ve gövdeye yakın anlamındadır), organın bağlanma noktasına yakın, proximalis.


recover : v. 1. İyileştirmek (hastayı), şifa vermek; 2.İyileşmek, kendine gelmek.