Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

colpoperineoplasty nedir?

colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


cocarboxylase : n. biochem. Pirüvik asidin parçalanmasında rolü olan bir enzim.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.


exocardia : n. kalbin anormal durumu (normal yerinde bulunmaması), eksokardi.


frame : n. Beden, vücut.


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


ileus : n. Barsak tıkanması.


inheritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


kala-azar : n. Asyanın tropikal bölgelerine mahsus ve Leishmania donovani'nin sebep olduğu malaryaya benzer salgın öldürücü bir humma.


keratodermatitis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nın iltihabı.


oscitate : v. Esnemek.


para-urethral : a. Uretra yakınında yer alan.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


pneumatorrhachis : n. Omurga kanalında gaz bulunması.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.