Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

colpoperineoplasty nedir?

colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.


Crowning : 1. dişi kaplama, diş üzerine metal (altın, gümüş v.s.)'den ince tabaka geçirme, dişe kron takma; 2. Doğum seyrinde fetüs başı saçlı derisinin gerilen vulva'dan göründüğü ve ağrılar arası devrede de geri çekilmediği devre, taçlanma devri.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


interdental : a. Dişlerarası.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


icteric : a. 1. Sarılığa ait; 2. Sarılığı tedavi edici; 3. Sarılık ilacı.


incineration : n. Yakıp kül etme.


metopion : n. Alın çıkıntılarının arasında ve orta çizgi üzerinde bulunan nokta.


mycostatin : n. Nystatin'in müstahzar adı, mikostatin.


omentotomy : n. Omentum ameliyatı.


platyhieric : a. Geniş sağrılı.


proctorrhea : n. rektumdan sümük (mukus) çıkması.


prosodemic : a. Bulaşıcı, sari bir şahıstan diğerine geçen (hastalık).


radiodontia : n. Diş ve diş dokularının radyografisi.


salivator : n. Tükürük salgılanmasını artırıcı madde.


saphenous : a. 1. Vena saphena ile ilgili; 2. Vena saphena'ya eşlik eden, vena saphena'nın yanında seyreden