Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

colpoperineoplasty nedir?

colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bout : n. Nöbet.


cytozyme : n. See: Thrombo-kinase.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


erythroblast : n. Hemositoblast'dan sonra gelen en genç kırmızı seri hücreis.


fibromyectomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyektomi.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


ipselateral : a. Aynı tarafta bulunan.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


methacholine : n. Etki şekli asetilkoline benzeyen, ancak daha dayanıklı ve daha tesirli olan bir bileşim.


metropathy : n. See: Metropathia.


mycology : n. Mantar ve mantar hastalıkları bilgisi, mikoloji.


myelin : n. Sinir iplikleri ile Schwann zarı arasında eyr almış lipoid terkibindeki madde, miyelin.


proteus : n. Bir baktri türü.


proximate : a. Takribi, hemen hemen, en yakın.


retinal : a. Retinaya ait.


sanguinopoietic : a. Kan yapıcı, kan yapan.


sarcoplasm : n. Lifi kas sütunları arasında bulunan madde, çizgili kas hücresinin protoplazması, sarkoplazma.


scientist : n. Alim, bilgin,fen adamı.