Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

colpohyperplasia nedir?

colpohyperplasia : n. Vagina mukozasının kalınlaşması, vagina hiperplazisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


cytochylema : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hyaloplazma.


dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


helicine : a. See: Spiral.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


immobilization : n. Hareketsizleştirme, sabitleştirme.


intussusceptum : n. Barsak bölümlerinin birbiri içine girmesi olayında, içeride kalan kısım, içeriye doğru giren bölüm.


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


metrectomy : n. Uterusun ameliyatla çıkarılması, rahim'i kesip çıkarma ameliyatı, metrektomi, histerektomi.


ophthalmotropometer : n. Göz hareketlerinin derecesini ölçmede kullanılan alet, oftalmotropometre.


panophthalmia : n. Gözün bütün tabakalarının iltihabı, panoftalmi.


pedicellation : n. Ayakçık şeklinde küçük çıkıntılar meydana getirme


perleche : n. dudak kenarı çatlağı, perleş.