Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

colpohyperplasia nedir?

colpohyperplasia : n. Vagina mukozasının kalınlaşması, vagina hiperplazisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.


bleb : n. Büyük kabarcık.


chronic(al) : a. Müzmin, kronik.


colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


coprolalia : n. Pis ve müstehce şekilde konuşma.


dropsy : n. Sıskalık.


encephalin : n. biochem. Beyinden elde edildiği söylenen azotlu bir glikosid, ensefalin.


estrin : n. see: estrogen.


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


lacerated : a. yırtılmış, yırtık.


hemisphere : n. Beyin yarım küresi, hemisphaerium (hemispharia).


hypersphyxia : n. Dolaşımın süratli olması.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


inogenesis : n. Lif dokusu oluşumu, inojenez.


multicuspidate : a. Çok zirveli.


mlphosphagenic : a. Fosfat meydana getiren, fosfat oluşturan.


photechy : n. Işına maruz kalan bir cismin radyoaktif hale gelmesi.


ryan virus : n. Hartmanella türüne mensup olan bir amip olarak tanımlanır.


serrulate : a. Çok küçük dişlerde vasıflı, çok küçük dişleri olan.