Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

colpohyperplasia nedir?

colpohyperplasia : n. Vagina mukozasının kalınlaşması, vagina hiperplazisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchigenic : a. Bronş'tan doğan, bronş'tan gelişen.


bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


deferetectomy : n. Spermakanalının ameliyatla çıkarılması.


dihydromorphinone hydrochloride : n. biochem. Beyaz kokusuz bir toz olup, müsekkin, öksürük dindirici ve uyutucudur (C17H19NO3HCI).


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


endothoracic : a. Göğüsiçi, endothracicus.


euthenics : n. Çevre şartlarını daha elverişli kılarak nesli düzeltme bilimi.


flooding : n. Rahim (uterus) kanaması, metroraji.


glycopexis : n. Glükoz'un karaciğerde glikojene çevrilerek depo edilmesi, şeker depolanması.


lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.


humidity : n. Rutubet, nem.


hydrocardia : n. Perikart boşluğunda aşırı sıvı toplanması.


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


incoherence : n. Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi).


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


myo-edema : n. Kas ödemi.


omphalus : n. Göbek, umbilicus, navel.


parturiometer : n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.