Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

colpohyperplasia nedir?

colpohyperplasia : n. Vagina mukozasının kalınlaşması, vagina hiperplazisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


conductance : n. İletkenlik (elektrik).


disposition : n. Belirli etki ve hastalıklara karşı duyarlık.


glycinuria : n. İdrarda glisin çıkarılması.


hemosiderosis : n. Dokularda demir birikmes.i


hyperovaria : n. Yumurtalığın aşırı faaliyeti.


immunosupressive : a. Bağışıklıkla ilgili reaksiyonların ortaya çıkmasına engel olan.


inflection : n. See: inflexion.


mistura : n. Karışım.


nephrotomography : n. Böbreğin bölüm bölüm röntgen filimlerinin alınması, nefrotomografi.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


photolysis : n. Işık tesiriyle ayrışma, fotoliz.


polypharmacy : n. Bir ilaç tertibinden fazla sayıda madde kullanma itiyadı, polifarmasi (polipragmazi).


postdicrotic : a. Nabzın dikrot dalgasından sonra gelen.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.


retinography : n. Retina fotoğrafının alınması.