Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

colpohyperplasia nedir?

colpohyperplasia : n. Vagina mukozasının kalınlaşması, vagina hiperplazisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataractous : a. 1. Katarakt'li ilgili; 2. Katarakt tabiatında; 3. Katarakt gösteren, kataraktlı.


climatology : n. İklimlerin tesirini araştıran bilgi, klimatoloji.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


conjunctivitis : n. Konjunktiva iltihabı.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


extrapulmonary : a. 1. Akciğerler dışında; 2. Akciğerlerle ilişkisi olmayan.


gustation : n. Tatma duyusu.


hilar : n. Hilusa ait.


hydropenia : n. Vücutta su eksikliği ile belirgin durum.


hypercenesthesia : n. Aşırı iyilik hissi.


keratocentesis : n. Korneayı delme ameliyesi, kornea delinmesi, keratosentez.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


myringitis : n. Timpan zarı iltihabı, mirenjit.


piarrhemia : n. See: Lipemia.


porongraphy : n. Cinsel arzuyu kamçılayıcı müstehçen yazı, resim, fotoğraf, film v.s., pornografi.


psychodroma : n. Grup halinde uygulanan bir çeşit psikoterapi yöntemi.


radiode : n. Radyoaktif maddelerin tedavide kullanılmasını mümkün kılan alet.


renin : n. Böbreğiniskemik hallerinde ve kollaps sırasında, böbrekte meydanag elen ve hipertansinojeni hipertansine çeviren enzim.


residuum : n. (pl. Residua). Artık, kalan, bakiye, tortu, rüsup (See: A Glossary of chemistry).


sacrocoxitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.