Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

coctolabile nedir?

coctolabile : a. Isıtılmakla değişen, ısıtılmakla bozulan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram, : n. Bronkografi ile elde edilen film.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


dwarfism : n. Boyun ileri derecede kısa oluşu, kollar, bacaklar ve gövdenin normalin çok altında, kısa oluşu ile belirgin durum, cücelik, bodurluk.


faveolate : a. 1. Petekli; 2. Peteksi.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


gingivo : pref. Dişetleri anlamına önek.


hermaphroditism : n. Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over)'nin beraber bulunuşu hali.


lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.


hydroxide : n. biochem. Bir maden veya radikalin hidrojen ve oksijen ile oluşturduğu bileşim, hidroksit.


indivisible : a. Kendisintden daha ufak parçaya ayrılmaz, bölünmez.


kaomycin : n. Neomisin ve kaolin'den ibaret bir preparat.


maieusiophobia : n. Doğum yapmaktan aşırı korkma, doğum korkusu.


masthelcosis : n. Meme dokusunda ülser oluşması.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


myeloidosis : n. İlik dokusu oluşumu, miyeloidoz.


odogenesis : n. See: Neurocladism.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


otodynia : n. See: Otalgia.


ovarialgia : n. Yumurtalık ağrısı, ovaryalji, ooforalji.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.