Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

coctolabile nedir?

coctolabile : a. Isıtılmakla değişen, ısıtılmakla bozulan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dereism : n. Hayal gücünün her zaman gerçeğe üstün gelişi ile belirgin zihin çalışması.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


fracture : n. Kırık, fraktür.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


hepatic : a. Karaciğere ait, hepaticus.


hypocholesterolemia : n. Kanda kolesterol miktarının ileri derecede azalışı.


intracanalicular : a. Birkanalikül içinde.


liothyronine : n. Tiroid guddesinin salgısı.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


metoposcopy : n. Fizynomi bilgisi.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


perichord : n. Embriyo'da omur taslaklarını oluşturacak hücrelerin oluşturduğu kordon (notochord)'u zar şeklinde saran tabaka, notochord kılıfı.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


pound : n. 1. Libre; 373.2 gram veya 12 "ounce" lık eczacı ağırlık ölçüsü; 2. 453.6 gram veya 16 "ounce" lık adi ağırlıkbirimi.


prematurity : n. Vaktinden önce gelişme.


proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).


psychiatry : n. Akıl hastalıkları bilimi, psikiyatri.


radiate : a. Bir merkezden etrafa dağıtıp yayan.


sauriosis : n. Keratitis follicularis.


scratches : n. At ayaklarına arız olan egzemalı iltihap.