Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

coarctotomy nedir?

coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.


blend : n. Karışım.


bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


brutalization : n. Hayvanca arzu, duygu ve davranışlar gösterme, kabalaşma, vahşileşme, hayvanlaşma.


dysinsulinism : n. Düzensiz insülin salgılanması hali (Zamanzaman hiperglisemi veya hipoglisemi nöbetlerine sebep olur).


electrocardiographyy : n. Kalbin çalışmasından doğan aksiyon akımlarının yazılması.


lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.


histogneesis : a. Vücut dokularının oluşması.


hypermetropia : n. Yakını göremeyiş, hipermetropi.


icterus : n. Sarılık, ikter.


indiscriminate : a. Rastgele yerleşen, vücut kısımlarını gelişigüzel tutan.


intubate : v. Boğaz gibi bir organın içine boru salmak.


metabobileter : n. Bazal metabolizma hızının ölçülmesinde kullanılan alet, metabolimetre.


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


muliebrity : n. Kadına has tavır ve özellikler, kadınlık niteliği.


papillose : a. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papilla'larla örtülü.


parallergy : n.Allerji ile ilgili olaylar.


plasmodial : a. Tabii protoplazmaya ait.


poliomyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, daha ziyade çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma ile aniden başlayıp ağır şekillerinde kaslarda atrofi ve felce uzanan virütik hastalık, çocuk felci, polyomiyelit.


polyorchis : n. İkiden fazla testisi olan.