Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

coarctotomy nedir?

coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolism : n. Dokularda maddelerin yüksek terkiplerinin yıkılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi, katabolizma.


column : n. Kolon, direk, columna.


desmosis : n. Bağ dokusu hastalığı.


dysgenesis : n. Embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen malformasyon.


episioclisia : n. Vulvanın cerrahi olarak kapatılması.


erector : n. Kaldıran, dik tutan, erektör.


extraventricular : a. Ventrikül dışında.


farina : n. 1. Mısır v.s. unu; 2. Nişasta.


heritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


lance : v. Neşter ile yarıp açmak, deşmek.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


nephrorrhagia : n. böbrek kanaması, nefroraji.


nutriology : n. Gıdabilim, yemeklerin perhiz ve tedavilerde kullanılış bilgisi.


paravaginitis : n. Vagina çevresindeki dokuların iltihabı.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.


psorelacosis : n. Uyuz sebebyle meydana gelen yara.


salpingoscope : n. Nazofarenks ve Eustachi borusu muayenesinde kullanılan bir alet, salpengoskop.


sciatica : n. Kalça sinirlerinin nevraljisi ve iltihabı, siyatik.


self-limited : a. Bir süre devam ettikten sonra kendiliğindenkaybolan (hastalık v.s.).