Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

coarctotomy nedir?

coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


climacophobia : n. Merdivenle çıkmaktan aşırı korkma, merdiven korkusu.


crenation : n. Çentikleşme, çevresinde çentikler gösterme, özellikle hemoliz sonucu büzüşen eritrosit kenarlarının, yuvarlaklığını kaybederek yıldız şekli alması.


dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


focal : a. Mihraki, odağa ait.


hepatolithectomy : n. Karaciğerden taş çıkarma ameliyesi.


hypotensor : n. Tansiyon düşürücü madde (ilaç).


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


malleotomy : n. 1. Malleusu parçalara ayırma; 2. Malleollerinkesilerek parçalara ayrılması.


myofibrosis : n. Adale dokusunda aşırı miktarda bağ dokusunun bulunması.


oleothorax : n. Plevra boşluğuna sıvı yağ enjekte edilmesi, oleotoraks.


oligosideremia : n. Kanda demir azalması, oligosideremi.


organoid : a. Organ şeklinde.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


picrate : n. biochem. Pikrik asidin tuzu, pikrat.


prostatauxe : n. Prostat büyümesi.


psychometric : a. Ruhsal olayların süresini ve gücünü ölçen.


pyknolepsy : n. Çocuklarda üstüste gelen epilepsi krizleri.


repression : n. Uygunsuz fikir veya dürtüleri bilinç altına atma, represyon.n. Yerinden ayrılmış organı normal yerine koymada kullanılan alet.