Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cnemis nedir?

cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


cart : n. Servis'te kullanılan tıbbi malzeme (pansuman araçları v.s.) yi hasta yatağına getirmeye mahsus tekerlekli araç, el arabası.


cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


constrictor : n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.


dysthymia : n. Ürkeklik, fobi, marazi melankoli, zihni ıstırap.


etheromania : n. Eter kullanma alışkanlığı, eter düşkünlüğü.


granulocytopenia : Kand granülositlerin eksilmesi, granülositopeni.


heteroploidy : n. Heteropolid olma hali.


hyposensitivity : n. See: Hyposensitivitiveness.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


irradiation : n. 1. İntişar; 2. Tedavi veya teşhis maksadiyle ışın uygulanması.


leukemic : a. 1. Lösemi ile ilgili; 2. Lsemi'ye tutulmuş, lösemili.


lymphocele : n. Lenf ihtiva eden tümör, lenfosel.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


pasteurizer : n. Pastörizasyon için kullanılan özel alet, pastörizasyon makinası, pastörizör.


premonition : n. 1. Herhangi bir şeyin olacağını önceden sezme, ön sezi; 2. Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi; 3. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti, hastanın hissettiği öncü belirti.


sesquioxide : n. biochem. Üç kısmı oksijen ve iki kısmı başka bir element ihtiva eden bileşk cisim.


spermatocyst : n. Seminal vezikül