Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cnemis nedir?

cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


colpectasia : n. Vagina'nın genişlemesi.


dermovascular : a. Cilt ve kan damarlarına ait, dermovasküler.


desmoid : n. 1. Lifi lifsel; 2. Lif gibi çıban ifrazatı.


eviscerate : v. 1. Bir organın içini boşaltmak; 2. İç organları çıkarmak.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


friar's balsam : n. Eskiden bronşit tedavisinde kullanılan bir madde.


hologastroschisis : n. karnın uzunluğu boyunca doğuştan yarıklık gösterişi.


hospitalism : n. 1. Hastanede, genellikle bir arada yatan hastalarda görülen ümitsizlik ve elemle karışık ruh hali; 2. Kişinin, yerli yersiz çeşitli kliniklere giderek muayene olması hali, bu dürtü ile belirgin psikonevroz.


immobility : n. Hareketsizlik, kımıldamama veya yerinden oynatılamama hali.


latent : a. Gizli, belirti göstermeyen, latant.


macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.


mammotropic : a. Memeyi uyartan.


oaric : a. Yumurtalığa ait.


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.


operate : v. Ameliyat etmek.


oxide : n. Oksid, humuz, oxidum.


patrmic : a. Hapşırtıcı, aksırtıcı.


pyknolepsy : n. Çocuklarda üstüste gelen epilepsi krizleri.


pyonephrolithiasis : n. Böbrekte taş ve cerahat bulunması.