Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cnemis nedir?

cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


centripetal : n. Ortaya doğru toplanan, su çiçeğine ait döküntülerde olduğu gibi, çevrede başlayıp merkeze doğru toplanma istidadı gösteren.


converter : n. Değiştirici, çevirici.


craniopharyngeal : a. Kafatası ve farenkse ait.


cystoma : n. kist.


denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


exstrophy : n. Bir organın içinin dışa dönmesi (idrar kesesi gibi).


goniometer : n. Açıları ölçme aleit, gonyometre.


hydrastine : n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.


hydropneumatosis : n. Dokularda sıvı ve gaz toplanması.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


mediastinal : a. Mediyastin'e ait, mediyastinal, mediastinalis.


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


neurohypophysis : n. Hipofizin arka lobu, pars nervosa, nevrohipofiz.


peptidolytic : a. Peptidleri parçalayan.


polygraph : n. Nabız kaydeden silindirik cihaz, poligraf.


polypragmasy : n. See: Polypharmacy.


polyserositis : n. Seröz zarların genel iltihabı.