Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

cleidocranial nedir?

cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


ecarteur : n. Kesitlerin iki kenarlarını birbirinden uzaklaştırmağa yarayan alet, ekartör.


eccentric : a. See: Abaxial.


gentian : n. "gentiana" adlı bitkinin kökünden yapılan bir kuvvet ilacı.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


mono-amine-oxidase : n. Beyinde kate-kolaminlerin ve serotoninin parçalanmasında rol oynayan bir enzim.


nematospermia : n. Spermatozoonların, normale oranla uzun kuyruk taşımaları hali.


nodal : a. 1. Yumru ile ilgili, düğümle ilgili; 2. Düğümsü.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


papain : n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


parecnephalocele : n. Kafatası üzerindeki konjenital bir yarıktan bir kısım beyincik dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması, beyincik fıtığı.


parosmia : n. Koku alma duyusunun bozulması.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.


phagodynamometer : n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ölçme aleti.


porencephaly : n. Beyni dokusunda anormal boşlukların gelişim veya bulunması, porensefali.


sanguimotor : a. Kan deveranına ait.


science : n. Fen, ilim, bilim, bilgi.


scoliosis : n. Omurganın yanlara doğru çarpıklığı, belkemiğinin, yan kıvrımı, skolyoz.