Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cleidocranial nedir?

cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catastrophic : a. Felaket getiren, sonu kötü biten.


cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


digitalization : n. İstenilen etki temin edilinceye kadar; belli bir şema dahilinde hastaya dijital verme, dijital tedavisi, dijitalizasyon.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


glaucomatous : a. Klokomlu.


hematothermal : a. Sıcak kanlı.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


heterozygote : n. Gen çiftinde birbirinden farklı genler taşıyan kişi, heterozigoz gösteren kimse.


homosexuality : i. Aynı cinse karşı cinsel arzular taşıma, homoseksüellik.


levoduction : n. Gözün sola oynaması (hareketi).


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


medicate : v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; 2. İçine ilaç almak.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


orchos : n. Ayak bileği kıkırdağı.


oxyphenbutazone : n.İltihapların ve artritlerin tedavisinde kullanılan ağrı kesici bir ilaç.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.