Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cleidocranial nedir?

cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthal : a. Canthus'la ilgili.


cerebro-spinal : a. Beyne ve omuriliğe ait.


clubbed fingers : n. Uzuvlardaki yumuşak dokuların şişmesi.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


contact : n. Bir hasta ile temas halinde olduğundan başkalarına hastalık nakledebilen kimse, portör.


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


exhibit : v. İlaç olarak vermek.


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.


macrophage : n. Büyük fagosit hücresi, makrofaj.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


palsy : n. Felç, inme.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


pleurotomy : n. Plevra ameliyatı.


prototoxin : n. Toksin'in antitoksin ile birleşme eğilimi gösteren, öldürücü özelliğe sahi esas unsuru, prototoksin.