Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cleidocranial nedir?

cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleb : n. Büyük kabarcık.


capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


excitation : n. Tahrik ve tenbih, uyartı.


feebleminded : a. Geri zekalı, budala.


fututrix : n. Cinsel organlarını diğer bir kadının cinsel organlarına sürtmeden cinsel haz duyan kadın, triabizm'e müptela kadın.


gonocele : n. See: Spermatocele.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


leprology : n. Cüzam bilgisi, leproloji.


maculopapular : n. Cilt üzerinde leke ve ele gelen kabarıklık (papül) bulunması.


medicament : n. İlaç, tedavide kullanılan madde.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.


postanaesthetic : a. Anesteziden sonra, anestezi sonrasına ait.


proteinuria : n. İdrarda protein bulunması.


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.