Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

chorionitis nedir?

chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chimney Sweep's Cancer : n. Skrotumda oluşan epitelioma.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


fissure : n. Deri veya mukozanın hafifçe veya yüzeyel olarak çatlaması keyfiyeti, çatlak, yarık, fisür, fissura.


lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


hypoglycemia : n. Kandaki şeker miktarının azalması, hipoglisemi.


jury : n. Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


ova : n. Kadın üreme hücresi.


ovum : n. (pl. ova). Yumurta.


oxyphil : a. biochem.Asit boya ile boyanabilen, oksifil.


panagglutinin : n. biochem. Bütün kan grupları eritrositlerini aglütine eden bir aglütinin.


pandemia : n. Bütün memleketleri kaplayan salgın, pandemi.


phemitone : n. Phenobarbitone'a çok benzeyen, ancak antikonvulsan etkisi ondan daha güçlü olan bir barbiturat.


post- : pref. Sonra, arkasınad.


postsplenic : a. Dalak arkası, dalak arkasında.


repercussion : n. Geri tepme, nüksetme.


sinciput : n. Önkafa, sinsiput (başın ön yarısı).