Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

chorionitis nedir?

chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


citric acid : n.See: acid.


coctostabile : a. Isıtılmakla değişmeyen, ısıtılmakla bozulmayan.


electrotaxis : n. Hücre veya organizmanın elektrik akımı etkisiyel akım öynünde gösterdiği refleks hareket (ilerlee, çevrilme vs.).


foreskin : n. Sünnet derisi, gulfe.


gill : n. Solungaç, suda yaşayan hayvanlarda açılıp kapanmak suretiyle solunum görevi yapan organ.


kellin : n. Gliseril trinitrat'a benzer özellikleri olan ve angina pectoris tedavisinde kulanılan bir ilaç.


knee : n. Diz, genu.


medicament : n. İlaç, tedavide kullanılan madde.


merosmia : n. Bazı kokuları alamama (koku alma duyusunun bozukluğundan ileri gelir).


metachrosis : n. Renk değişimi, rengin değişmesi, metakroz.


microbiotic : a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ömürlü; 2. Bir bölgedeki ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


neurocanal : n. Omurilik merkez kanalı.


nucleolus : n. (pl. nucleoli). Bir çok hücre çekirdeklerinde bulunan yuvarlak çekirdeksi cisim, çekirdekcik.


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


posiomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, aşırı şeklide içki arama ve içme eğilimi.


precordial : a. Kalb bölgesine ait.


prostigmin : n. biochem. Neostigminin ticari adı.


reflexogenic : a. Refleks aksiyon meydana getiren.


salpingopexy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu tesbiti.