Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

chorionitis nedir?

chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonic : a. biochem. Karbona ait, karbonik, fahmi.


cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


cyclitis : n. Kirpik cisminin iltihabı.


cytoclasis : n. Hücrelerin tahrip olmlası, hücrelerin ölümü.


differentiation : n. 1. Bir hastalık veya patolojik durumu diğer hastalıklardan ayırt etme, ayırıcı teşhis; 2. Bir doku veya oluşumun yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi, farklılaşma.


fraenotomy : n. Bir fraenumun cerrahi olarak kesilmesi, özellikle dilin altında bulunan fraenum'un kesilmesi.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


innoculous : a. Zararsız, incitmeyen.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


mastatrophia : n. Göğüs (meme) atrofisi, mastatrofi.


meninx : n. (pl. meninges) Beyin-omurilik zarı, meninks (menenj).


mutualism : n. Farklı iki canlının birbirinden, karşılıklı faydalandığı müşterek yaşama şekli, mutualizm.


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


pinworm : n. kıl kurdu adıyla anılan küçük kurt. Enterobius vermicularis.


psychosurgery : n. Beyin cerrahisi, akıl ve ruh hastalıklarının, beyin üzerine uygulanan çeşitli ameliyatlarla tedavisi.


pyocolpos : n. Vagina'da cerahat toplanması.


segregation : n. 1. Ayırım, özellikle hususi bir amaçla yapılan ayırım, ayırma; 2. Cinsiyet hücrelerinin meyotik bölünmesi esnasında homolog kromozomların birbirinden ayrılması (Biri bir hücreye diğeri öbür hücreye geçer).