Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

chorionitis nedir?

chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


bitters : n. Mideyi kuvvetlendiren maddelerin hülasaları.


bottle : n. 1. İçine sıvı madde konulan şişe; 2. Bebeğin beslenmesinde kullanılan ağzı emzikli şişe, biberon.


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


excision : n. Kesm, kesip çıkarma, şirürjik olarak uzaklaştırma, eksizyon.


fibroblastoma : n. Bağ dokusu hücrelerinden kaynaklanan tümör, fibroblastom.


frigidity : n. Kadında cinsel arzuda noksanlık, soğukluk.


phthisis : n. Verem, ftizi.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


impermeable : a. Geçirgen olmayan, özellikle su veya havayı içinden geçriemeyen.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


neuroretinopathy : n. Optik disk ve retina'da patolojik değişikliklerle belirgin durum, nöroretinopati (Optik disk'te ödemli iltihaplanma, retina arterlerinde incelme, kanam v.s.).


pigmentary : a. 1. Boyaya ait; 2. İçinde boya bulunan, pigmentli.


pseudosmallpox : n. Çiçek hastalığına benzer deri döküntüleri gösteren, hafif ateşin eşlik ettiği virütik hastalık, variola minor, alastrim.


psychoneurotic : a. 1. Psikonevroz'la ilgili; 2. Psikonevroz gösteren kişi, psikonevrozlu.


pulpitis : n.Pulpa iltihabı.


pyroligneous : a. Ateş harareti vasıtasıyla odundan çıkarılan.


rhizodontrypy : n. Bir diş kökünün delinmesi.


spermapathy : n. Erkek cinsiyet hücrelerini ilgilendiren herhangi bir bozukluk, spermatozoonların yapı veya hareket bakımından bozukluk gösterişi hali.