Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

chorionitis nedir?

chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compound : n. biochem. Bileşim, terkip.


conglutination : n. Birleşme, kaynaşma, yapışma, iki şeyin kaynaşır şekilde birbirine yapışması; 2. Eritrositlerin veya bakterilerin kümeleşmesi.


endothoracic : a. Göğüsiçi, endothracicus.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


glycogenesis : n. Fazla miktarda glikojen depolanması şeklinde ortaya çıkan metabolik bir hastalık, glikojenez.


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


histohypoxia : n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.


hyperchromatism : n. 1. Aşırı pigmantasyon; 2. Boyama yeteneğinin artması.


incarnant : a. Yarada granülasyon dokusu oluşmasını hızlandıran.


induration : n. See: induratio.


loculated : a. Sayısız boşluklara bölünmüş durumda olan.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


mongoloid : a. Mongolizm gösteren.


multangulum : n. Üzerinde çok köşe gösteren kemik, çok köşeli kemik.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


parapsychology : n. Telepati ve benzeri duyu ötesi olayları konu alan bilim dalı, parapsikoloji.


phenindamine : n. Sedatif yan etkileri olmayan bir antistaminik olan ve ağız yoluyla kullanılabilen.