Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

chorionitis nedir?

chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


chromatogram : n. Kromatografi yöntemi ile elde olunan kayıt, trase.


citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


cumulative : a. Birikerek meydana gelmiş, toplanmış.


dialyse : v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi diyaliz yoluyla içinde bulunduğu eriyikten ayırmak.


heredity : n. İrsiyet, soydanlık, kalıtım.


hemogastric : a. Midenin içine kan akmasına seep olan.


hyperpiesis : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


image : n. Işık etkisi veya mercek vasıtasiyle meydana gelen suret; hayal, imaj.


inquisition : n. Soruşturma, hukuksal açıdan yapılan araştırma.


irreparable : a. Onarımı mümkün olmayan, düzeltilmesi imkansız.


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


micrococcus : n. Küre şeklindeki (küresel) bakteriler, mikrokoküs.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


necrology : n. ölülerin isim listesi ve fiyat cetveli, nekroloji.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


obduction : n. See: autopsy.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.