Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

choluria nedir?

choluria : n. İdrarda safra veya safra tuzlarının bulunuu, idrarla safra pigmentlerinin çıkışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


clawhand : n. Parmak kaslarındaki atrofi sonucu elin pençe şeklini alması ilebelirgin durum, pençe el (Metakarpofalangeal eklemlerde ekstensiyon, interfalangeal eklemlerde fleksiyon söz konusudur).


diaphragmatitis : nö Diyafram iltihabı, diyafragmatit.


faciocephalalgia : n. yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


globulolyctic : a. Eritrositleri eritici, hemoliz yapıcı.


grafting : n. Yaralı veya zedelenmiş vücut dokusunun yerine vücudun başka yerinden veya diğer bir kişinin vücudundan bir parça ekleme, transplantasyon.


tertiarism : n. Sifiliz'in üçüncü devresine has belirtilerin tümü, tertiarizm.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


hypermetropia : n. Yakını göremeyiş, hipermetropi.


mentulate : a. Büyük penisli.


mesial : a. Orta, ortada bulunan merkezde, ortaya ait.


monorchis : n. See: Monorchid.


multiglandular : a.Çok guddeli.


panzerherz : n. Perikard yapraklarının ileri derecede kireçlenmesi.


parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.


plexal : a. 1. Pleksus'la ilgili; 2. Pleksus gösteren, pleksus'la belirgin.


reduce : v. 1. Organları normal yerine getirmek; 2. Şiddetini azaltmak; 3. Küçültmek; 4. Oksijenden tasfiye etmek.