Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

choluria nedir?

choluria : n. İdrarda safra veya safra tuzlarının bulunuu, idrarla safra pigmentlerinin çıkışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrum : n. (pl. Cerebra).


ceruminosis : n. Kulak yağının fazla miktarda sekresyonu.


chloroma : n. Yüz, kafa kemikleri ile vertebralar üzerinde çok sayıda sarı-yeşil renkli tümöral büyümelerin mevcut bulunduğu patolojik durum.


chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


component : n. Bir bileşiği veya karışım oluşturan unsurlardan her biri, unsur, eleman.


cozymase : n. biochem. Bira mayası, kas ve kan serumunda bulunan bir koenzim.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


exocranial : a. Kafadışı yüzüne ait.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


gelose : n. biochem. Agardan çıkarılan bir hidrokarbon (C6H10O5).


interrenal : a. Böbrekler arası, böbrekler arasında.


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


maleruption : n. Kusurlu diş çıkışı, dişin veya dişlerin normal yerinden uzaklaşarak çıkışı.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


periosteal : n. Periyosta ait.


phosphene : n. Göz küresine parmakla tazyik yapıldığı zaman, retinanın uyarılması sonucu kişinin kendisini aydınlık bir çevre içindeymişgibi hissedişi, bu durumla belirgin sübjektif his.


quantimeter : n. Bir röntgen tübünden çıkan röntgen ışınlarının miktarını ölçen alet.


rhinosporidosis : n. Burnun mukozasında, gözlerde, kulaklarda, larinkste ve bazen de genital organlarda yerleşenbir çeşit mantar hastalığı.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.