Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

choluria nedir?

choluria : n. İdrarda safra veya safra tuzlarının bulunuu, idrarla safra pigmentlerinin çıkışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


cataxia : n. Birarada yaşayan iki mikro-organizmanın birbirinden ayrılması, aralarındaki karşılıklı ilişkilerin kesilmesi, sembiyozis'in ortadan kalkması.


cholesterase : n. biochem. Kolesterolü parçalayan bir enzim.


confluence : n. Toplak, confluens.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


ecomania : n. Kişinin aile ilişkilerinde marazi şekilde sert oluşu, güçsüz olmasına rağmen aile fertlerine, aşırı derecede hükmetme his ve arzusu.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


gastrohepatic : a. Mide ve karaciğere ait, mide-karaciğer.


lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.


tephromyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, etfromiyelit.


uterothermometry : n. Rahimiçi hararetini ölçme, uterusdaki ısının ölçülmesi.


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


neurotization : n. İncinmiş sinirin, yeni doku gelişimi ile kendisini onarması, sinir rejenerasyonu, nörotisazyon.


periconchal : a. Konkayı saran.


phacitis : n. Göz merceğinin iltihabı, fasit.


pitch : n. 1. Zift pix; 2. Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde.


plegaphonia : n. Larenks veya trakea'ya perküson çekici ile vurulduğu zaman ses tellerinden çıkan ses.


revivescence : n. Canlandırma, hayat verme, yeniden kuvvet kazandırma