Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cholesterosis nedir?

cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


cachectic : a. Beden zafiyetine ait.


cerebrum : n. (pl. Cerebra).


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


hyperestrogenemia : n. Kanda aşırı miktarda östrojen bulunuşu.


hyperovaria : n. Yumurtalığın aşırı faaliyeti.


hypurgia : n. Hastalığın iyileşmesine hizmet edici, ilaç ve müdahale dışında kalan önlem ve davranışların tüüm, hasta bakımı.


macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.


maim : n. Sakat bırakmak, sakatlamak, kol veya bacak gibi bir organı, çıkarma, harabiyete uğratma v.s. nedenlerle kullanmadan mahrum bırakmak.


melena : n. Sindirim sisteminde kanamalar sonucu kahve telvesi renginde dışkı çıkarma, melena.


mold : n. 1. iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus; 2. Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası; 3. Kalıba girmek, biçim almak; 4. Kalıp, herhagni bir oluşumun balmumu veya alçı yardımıyla çıkarılan şekli.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


phacozymase : n. biochem. Göz billur cisim (lens christallina) den elde edilen bir enzim.


pleurectomy : n. Plevranın bir parçasını çıkarma ameliyatı.


pneumoretroperitoneum : n. Periton arkası boşluğnuda hava bulunması veya hava zerkedilmesi.


proglossis : n. Dil ucu.


radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.


refresh : v. 1. Tazelemek, yeniden canlandırmak, taze hayat vermek; 2. Dinlendirmek, serinletmek, 3.Canlanmak, dinlenmek.