Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cholesterosis nedir?

cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


cholecystojejunostomy : n. safra kesesi ile jejunum arasında gerçekleştirilen anastomoz.


exemia : n. Vücutta eksilme olmaksızın dolaşımdaki kanın azalması, kanın karın organlarında toplanışı nedeniyle dolaşan kan hacminin geçici olarak azalması.


friable : a. Koay ufalanır.


galea : n. (pl. galeae). Takke


leptostaphyline : a. Yüksek ve dar damaklı.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.


mount : n.&v. 1. Avuç içindeki lop etlerden biri; 2. Mikroskopla bakılacak şeyi içinde tutan cam levhacıklar, lam ve lamel; 3. Lamları mikroskopta incelenebilir hale getirmek.


myeloplegia : n. Omurilik felci, miyelopleji.


neoarthrosis : n. Anormal eklem, kırık bölgesinde meydanag elen sahte eklemler gibi.


odontoclasis : n. Diş kırılması, odontoklazi.


oesophagotomy : n. Yemek borusu üzerinde gerçekleştirilen insizyon.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


panmyelosis : n. Kemik iliğinin bütün elementlerinin artması.


pneumotorrhachis : n. Omurga kanalında gaz (hava) bulunuşu.


premolaris : n. Küçük azı (dişi).


pulsatile : n. Nabız gibi atan.


quadruplet : n. Dördüz.


rhinocoele : n. Beyinde koku alma lobunun karıncığı, rinosel.