Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cholesterosis nedir?

cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotch : n. 1. Deride zuhur eden leke, çil; 2. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren bölge.


chlorotrianisene : n. Stilboesterol yerine kullanılan bir ilaç.


cricoidectomy : n. Larenks'te krikoid kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


dissimulation : n. Hastalık belirtilerini gizleme.


ellipsis : n. Tamamlanmasını okuyana bırakarak yazıda bazı kelimelerin yerlerini boş bırakma, konuşurken bazı kelimeleri dinleyenin tamamlanmasına bırakarak atlama.


emollient : a. n. 1. Yumuşatan; 2. Deriyi yumuşatan merhem; 3. Müleyyin; 4. Ağrıyı hafifleten ilaç, müsekkin.


exotic : a. Başka memleketin özelliklerini taşıyan, yabancı, alışılmamış, egzotik.


exfetation : n. Dış gebelik.


gelatinoid : a. Jelatin'e benzeyen, jelatin gibi.


interlocking : n. Kenetlenme, kilitlenme, birbirine geçme.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


hydrothermic : a. Suyun hararet etkilerine bağlı, hidroteriik.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


meniscocyte : n. Ortak şeklinde alyuvar, meniskosit.


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


neodymium : n. biochem. Nd sembolü ile bilinen, atom no:60 ve atom ağrılığı: 144.27 olan nadir kimyasal element, neodimyum.


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.