Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cholesterosis nedir?

cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsuloma : n. Böbrek kapsülünden gelişen tümör.


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


consultation : n. İstişare, konsültasyon.


dysfunctional : a. Organın çalışmasındaki bozuklukla ilgili, organdaki görev bozukluğuna bağlı.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


gynandromorph : n. Jinandromorfizm gösteren kişi.


hormonal : a. 1. Hormon veya hormonlarla ilgili; 2. Hormon özelliği gösteren, hormon niteliğinde.


intra-appendicular : a. Apendiks içi, apendiks içinde.


lepromatous : a. 1. Leprom ile ilgili; 2. Leprom görünümünde; 3. Leprom gösteren, leprom'lardan oluşan.


lith(o) : Pref. taş.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


myocardiopathy. : n. Kalp kasını tutan herhangi bir sebepl gelişen miyokart hastalığı, miyokardiozis.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


myosarcoma : n. Adale dokusudan kaynağını alan kötü huylu bir tümör.


neuromechanism : n. Bir organın fonksiyonunun sinir düzeni.


obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.


odogenesis : n. See: Neurocladism.


opsinogenous : a. Opsonin yapıcı.


perineum : n. Anus ile jenital kısımlar arasındaki yumuşak bölüm, apışarası, perine.


pharygno- : See: Pharyng-.