Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cholesterosis nedir?

cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


centipede : n. Chilopoda sınıfına mensup herhangi bir eklembacaklı, özellikle kırkayak.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


ebranlement : n. Sapından burulmak uretiyle polip'in çıkarılması.


encephaloma : n. Beyin kanseri, ensefalom.


erysipeloid : n. Erysipelas'a benzeyen clit rahatsızlığı.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


inositol : n. biochem. Kas, karaciğer beyin gibi dokularda bulunan bir madde.


laparoscope : n. Karın boşluğu ve karın organlarını görerek muayene amacıyla karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet, laparoskop.


logaditis : n. Sklera (gözakı) iltihabı, logadit.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


pediculicide : n.Bitleri yokeden faktör (ilaç).


polyclinic : n. Çeşitli hastalıkların tedavisine mahsus hastane, poliklinik.


pupillostatometer : n. Pupillalararası mesafeyi ölçme aleti.


rigor : n. 1. Titreme, üşüme; 2. Sertlik.


sperma : n. 1. Erkek cinsiyet hücresi, spermatozoon; 2. içinde erke cinsiyet hücrelerinin bulunduğu, ejakülasyon esnasında dışarı atılan salgı, er suyu, meni.


spermatocide : n. Spermatozoonları öldürücü madde.