Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

chloroformism nedir?

chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharochalasis : n. Üst göz kapağı derisinin kapak aralığına sarkacak şekilde hipertrofi gösterişi.


calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).


cementation : n. Bir şeyi, yapıştırıcı aracılığıyla diğer bir şeye tutturma.


chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


cusp : n. 1. Gittikçe incelen çıkıntı, sivri çıkıntı; 2. Kalp kapakçığını oluşturan, yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri; 3. Diş tacı üzeirndeki küçük çıkıntılardan her biri.


didymitis : n. Testis iltihabı.


dorsocentral : a. Arka tarafta ve merkezde olan.


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


funiculitis : n. 1. Meni (sperma) kordonu iltihabı; 2. Omurilik sinirlerinin omurga kanalı içindeki parçalarının iltihabı.


hemoagglutinin : n. See: Hemagglutinin.


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


keratoprotein : n. biochem. Tırnak, saç gibi boynuzsu dokulardaki protein.


linkage : n. 1. Halkalar şeklinde birbirine bağlı olma hali; 2. halka dizisi, zincir.


lymphomatous : a. Lenfomlu, lenfoma ait.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


myeloparalysis : n. Omurilik felci, miyelopati.


omophagia : n. Yiyecekleri çiğ olarak yeme, omofaji.


pallor : n. Solgunluk, beniz sarılığı (uçukluğu).


planoconcave : a. bir yüzü düz, diğer yüzü içbükey (concave) olan.


psychoneurosis : n. Beyinde bir hastalık olunamayan ruhi hayatta değişiklk (mesela histeri), ruhi bozukluktan ileri gelen sinr hastalığı, psikonevroz.