Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

chloroformism nedir?

chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathism : n. Alt çene (mandibula)'nin anormal şekilde kısa ve içeri çekik oluşu.


cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


cenadelphus : n. Her ikisi de ayrı gelişmiş olup, sadece birkaç organı müşterek yapışık ikizler.


chancre : n. Frenginin birinci devresinde görülen yara, şankr.


epileptology : n. Epilepsi bilgisi, sar'a bilim, epileptoloji.


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


gallic : a. biohcem. Mazıda bulunan bir çeşit aside ait, galyuma ait.


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


uvulitis : n. Küçük dil veya yumuşak damağın iltihabı.


hematocyst : n. Mesanede kan toplanması.


interorbital : a.Orbitalararası.


intraepidermal : a. Epidermis içi, epidermis içinde.


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.


megabladder : n. Mesanenin idrar toplanışı nedeniyle hacımca büyümesi, mesane genişlemesi.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.