Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

chloroformism nedir?

chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilitis : n. Dudağın veya dudakların iltihabı.


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


decubitus : n. Hem yatış vaziyeti, hem de derinin nekroze olup yara halini alması.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


epilation : n. Koagülasyon nekrozu, elektroliz ve cımbız gibi yöntemler kullanılarak kıl köklerinin çıkarılması veya tahrip edilmesi.


faciolingual : a. Yüz ve dile ait.


filix mas : n. Erkek eğrelti otu hulasası, mantar tedavisinde kullanılır.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


grume : n. Pıhtı.


isochronic : a. Aynı zamanda yapılan.


isotypical : a. Aynı tipte, aynı tipe mensup olan, aynı tipe ait.


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


monorchid : n. Skrotum'da tek testis gösteren kişi.


neuroparalysis : n. Sinir hastalığı sebebiyle gelen felç, nervoparalizi.


palpable : a. El muayenesinde hissedilen.


paralipophobia : n. Yapılması gereken herhangi bir şeyi ihmal etmekten aşırı korkma, ihmal korkusu.