Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

chloroformism nedir?

chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


chemosis, : n. Bulber konjunktivada görülen şişlik veya ödem.


colony : n. Bir veya daha çok sayıda bakterinin çoğalması ile meydana gelen bakteri yığını, koloni.


compression : n. Kompresiyon, alveol ve diş kavislerinin darlaşmış olması ile vasıflı olup: 2. Solunum yolları tıkanıklığı dolayısıyle ağız içinde menfi dıştan normal atmosfer tazyiki; 2. Ağızla solunum dolayısıyle yüz kaslarının kasılması ve sonucu alveol ve diş kavislerine tazyik yapması.


cranium : n. Kafatası, kafa (kemiği), kranum


demography : n. Sosyal bilim, sosyoloji.


demonstration : n. Gösterme, göstererek belirtme veya öğretme.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


eumetria : n. Sinirsel uyarının yarattığı normal hareket.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


mold : n. 1. iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus; 2. Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası; 3. Kalıba girmek, biçim almak; 4. Kalıp, herhagni bir oluşumun balmumu veya alçı yardımıyla çıkarılan şekli.


myelocele : n. Omuriliğin fıtığı ile birlikte spina bifida, miyelosel.


myeloradiculitis : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin iltihabı, miyeloradikülit


noci-inluence : n. Zarar verici etki, incitici etki.


ointment : n. Merhem. (See: A glossary of chemistry).


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


perisinusitis : n. sinusu saran maddenin iltihabı.


periureteritis : n. Ureteri saran dokuların iltihabı.