Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

chloroformism nedir?

chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

care : n. İhtimam, bakım.


coil : n. Halka veya helezon şeklinde kıvrımlar gösteren oluşum.


fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


hyperhedonia : n. Anormal neşelilik.


impulse : n. 1. İtici kuvvet, tahrik; 2. Tesir; 3. Ani his, saik.


periproctic : a. Anüs çevresind, anüs'ü çevreleyen.


pethidine : n. biochem. Morfine nazaran daha az ağrı dindirici olan bir madde, petidin.


proctectomy : n. Makat barsağının dışarıya fırlaması, rektğktomi.


rachischisis : n. Belkemiğinin doğuştan ayrık olması.


recline : v. Boylu boyunca uzanmak, yatar durum almak.


schiz(o)- : pref. Bölünmüş, bölünme, bölme.


seta : n. (pl. setae). Domuz kılına benzer sert organ.


silicosis : n. Taş ve kömür tozu teneffüsünden taş ve kömür işçilerine arız olan akciğer hastalığı, silikoz.


sphaceloderma : n. Cilt gangreni.


sphincteralgia : n. Sfinkter ağrısı.


steapsin : n. See:Lipase.


superexcitation : n. Aşırı heyecan.