Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

chloroformism nedir?

chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


cotisol : n. Hidrokortizon hayat için gerekli olan bir adrenal kortikosteroidi.


cross-eyed : a. Şaşı gözlü şaşı.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


equation : n. Eşitlik.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.


incarnating : a. Ete batmış, incarnatus.


intraduct : na. Kanal içi, kanal içinde.


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


lascivia : n. Erkek veya kadında aşırı cinsel arzu, kişinin aşırı cinsel dürtü ve istek gösterişi hali.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


metaphrenia : n. Zihin faaliyetinin çevresel ilişkilerden sıyrılarak kişisel zevk, itibar, kazanç gibi duygulara yönelmesi.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


palatine : a. Damağa ait, palatinus.


ramus : n. (pl. rami). Dal (sinir, ven veya arter).


retrosternal : n. Göğüs kemiğinin arkasında.


rhabdophobia : n. Değnek ve benzer şeylerdenaşırı korkma, özellikle değnekle dövülmekten aşırı ürkme.