Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

chloridimeter nedir?

chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpal : a. Elbileğine ait, carpicus.


ceruminosis : n. Kulak yağının fazla miktarda sekresyonu.


chancriform : n. Şankır'a benzeyen.


detergent : a.&n. Temizleyici (madde); deterjan.


epidemis : n. Üstderi, epiderm(is).


frog plaster : n. D oğuştan kalça çıkığı vakalarının konservatif tedavisinde kullanılan bir yöntem.


generalize : v. 1. Yaymak, yaygın hale getirmek, her tarafa geçirmek; 2. yayılmak, her tarafa geçmek, belli bir bölge veya organdan diğer bölge veya organlara yayılmak.


gumma : Frengi çıbanı, gom.


homotonic : a. Aynı ton veya basınçtan olan.


hook : n. Çekme veya tutma için kullanılan kancalı bir alet.


hydrochlorothiazide : n. Chlorathiazid'e oranla daha güçlü bir diüretik.


hypoblast : n. Embriyonun en iç zarı, endoderm.


leukodystrophy : n. Beyin beyaz cevherinin, sinir liflerinde miyelin kaybı ile beraber sertleşme ve dejenerasyon göstermesi;


leukopoiesis : n. Lökosit oluşumu, lökositlerin meydana gelmei.


macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.


meliodosis : n. Pseudomonas pseudomallei'nin sebep olduğu ruam7a benzer belirtilerle seyreden enfeksiyöz hastalık (Kemirici hayvanlardan insana geçer).


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


neurology : n. Sinir bilgisi, sinirbilim, nevroloji, neurologia.


neurose : a. Sinir bozukluğuna ait.


oogonium : n. Yumurtalıktaki ilkel hücrelerden biri.