Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

chloridimeter nedir?

chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


Crohn's Disease : n. Genellikle genç erişkinlerde görülen kronik, granulamatöz bir hasatlık.


detoxication : n. 1. Bir zehirin veya ilacın meydana getirdiği toksik etkileri azaltma veya ortadan kaldırma; 2. Toksik nitelikte bir maddenin vücutta daha az toksik bir maddeye çevrilmesi, metabolik detoksikasyon.


dumb : a. dilsiz.


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


elbow : n. Dirsek.


electron : n. biochem. Atom çekirdeğinin etrafında dönen negatif elektrikli atomcuk, elektron.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


exaggeration, : büyültme, bir şeyi olduğundan büyük ve fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


gliocyte : n. Sinir sistemi destek dokusu hücresi, nöroglia hücresi.


hydroma : n. 1. Vücutta herhangi bir kese içinde sıvı toplanmasından oluşan şişlik, hygroma; 2. İçinde su veya sulu madde bulunan tümör veya kist.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


meniscectomy : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


mesorectum : n. rektum mezosu.


micromania : n. Kendini küçük görme şeklindeki ruh hastalığı, mikromani.


omphalic : a. Göbeğe ait.


Paget's disease : n. Osteitis deformans.


parasexuality : n. Cinsel sapıklık.


pneumopyothorax : n. Plevra boşluğunda hava veya gaz ve cerahat bulunması.