Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

chloridimeter nedir?

chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalopathy : n. Baş vya beyini ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


cowpock : n. İnek çiçek hastalığı çıbanı.


derealization : v. Gerçekle ilgisiz duygular algılamak, normal insanların rüya görmesi gibi.


emboly : n. Bir damarın başka bir yerden gelmiş bir pıhtı ile tıkanması, emboli.


episternal : a. Sternum üstü.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


gastroenterocolitis : n. Mide ince barsak ve kolonun iltihabı, gastroenterokolit.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


intern : n. Hastanede yatıp kalkan doktor veya operatör.


levodopa : n. Sentetik anti-Parkinson ilacı.


methyldopa : n. Dekarboksilazın inhibisyonuna sebep olan bir madde.


obitus : n. Ölüm.


osteo- : pref. Kemikle ilgili.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


polyhedral : a. Çok taraflı veya yüzeyli.


preanesthesia : n. Genel anesteziden önce, hastada sedasyonu temin amacıyla verilen ilaçların meydana getirdiği hafif bilinç uyuşukluğu.


prehension : n. 1. Tutma, yakalama, kavrama; 2. Anlayış, idrak, kavrayış.


py (a) emia. : n. Cerahatin ve dolayısla mikropların kana karışması, piyemi (Sepsis veya septisemi).


recording : n. Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme.