Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

chloridimeter nedir?

chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotch : n. 1. Deride zuhur eden leke, çil; 2. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren bölge.


capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


coxarthrosis : n. Kalça ekleminin iltihabı.


dyskaryotic : a. 1. Diskaryoz'la ilgili; 2. Diskaryoz'a uzanan, diskaryoz'a sebep olan; 3. Diskaryoz gösteren.


embryology : n. doğumdan önceki devrede gelişmeyi öğreten bilim, embriyoloji.


egnraphia : n. Etkili uyarı ve olayların sinir sisteminde belirli izler bırakması.


mia water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.


Freud : n. Sigmunt Freud (1856-1939), nöroloji ve psikiyatri dallarında çalışmalarıyla tanınmış, modern psikiyatri ve psikoanalizin kurucusu sayılan Avusturyalı hekim.


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


gonorrhea : n. Belsoğuklğu, gonokokların yaptığı jenital hasatlık, gonore.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


mesenteron : n. İlkel vücut boşluğu olup, sindirim kanalı, akciğerler ve karaciğer buradan doğar, mezenteron.


metrosalpingitis : n. Rahim ile salpenks (tuba) iltihabı, metrosalpenjit.


nephron : n. Bir böbreğin yapısını oluşturan temel unsur, nefron.


oncogenesis : n. Tümör oluşumu, onkojenez.


pas : n. Para-aminosalisilik asid için kullanılan kısaltma.


postinfarction : a. Bir infarktüsten sonra meydana gelen.


radius : n. (pl. Radii). Döner kemik, dalkemik, önkol kemiği, radyus.