Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

chemiluminescence nedir?

chemiluminescence : n. biochem. Kimyasal bileşim oksidasyonu ile ışık meydana gelmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouton : n. 1. Yumru veya kabacık şeklinde oluşum, yumru şekli gösteren şişlik; 2. Çıban.


crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


dyskinesia : n. İstemli (iradi) hareketlerinbozulması.


fetalism : n. Fetal gelişim devresine has bazı oluşum veya özelliklerin doğumdan sonraki gelişme devresinde, değişmeksizin kalması.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


hepatoptosis : n. Karaciğerin düşmesi.


gynaecography : n. Pneumoperitoneum'dan sorna kadın iç genital organlarının radyolojik olarak incelenmesi.


heli(o) : pref. Güneş.


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


irido- : pref. irid-.


kerato-iridocyclitis : n. Kornea, iris ve kirpiksi cismin iltihabı


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


kyphotic : a. 1. Kifoz'la ilgili; 2. Kifoz gösteren, 3. Kifoz'lu kişi.


leptosome : n. Dar göğüs, uzun yüz ve sivri burunla karakterize vücut yapısı, leptozom tip.


mesojejunum : n. Jejunum mezosu.


microfilaria : n. Çenenin özellikle alt çenenin normalden küçük olması.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.