Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

chemiluminescence nedir?

chemiluminescence : n. biochem. Kimyasal bileşim oksidasyonu ile ışık meydana gelmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancer : n. Kanser.


cephalotribe : n. Fetüs başını ezmeye ve çekmeye mahsus özel doğum aleti.


chorioretinitis : n. Choroid ve retina tabakalarının birlikte iltihabı.


diethylstilbestrol : n. biochem. Beyaz billuri toz, (C18H30O3).


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


expectation : n. Bekleme, ümit.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


folly : n. Delilik hali, psikoz.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


laparotomy : n. Karnın açılması, karın duvarını kesme ameliyatı, laparatomi.


lipogenesis : n. Yağ oluşumu, lipojenez.


neurofibrilia : n. See: neurofibril.


nyxis : n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapma.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


petrosquamosal : a. Temporal kemiğin petrous ve squamous kısımları ile ilgili.


protoneuron : n. Periferik rfleks kavsindeki ilk nevron.