Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

chemiluminescence nedir?

chemiluminescence : n. biochem. Kimyasal bileşim oksidasyonu ile ışık meydana gelmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrose : n. biochem. Beyin maddesinden elde edilen bir bileşim (C6H12O6).


cystadenoma : n. Gudde dokusunda görülen selim huylu kistik bir büyüme.


diluent : a. Sulandırıcı, eriyiğin yoğunluğunu azaltıcı.


ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.


encephaloid : a. 1. Beyin madde ve yapısına benzeyen, beyinsi; 2. See: encephaloma.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


filaricide : n. Filaryaları yokeden bir faktör, filarisid.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


gastroenteralgia : n. Mide ve barsak ağrısı.


gigantocyte : n. Çok büyük eritrosit.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


levorphanol : n. Morfin yerine kullanılan sentetik bir madde.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


premature : a. 1. Vaktinden önce (erken) olan veya gelişen; 2. Erken doğan.


pupillostatometer : n. Pupillalararası mesafeyi ölçme aleti.


salifiable : a. biochem. Tuzlandırılabilir, tuz yapacak hale konulabilir, tuz yapabilir.


sentimental : a. Duygusal, hissi.