Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

chemiluminescence nedir?

chemiluminescence : n. biochem. Kimyasal bileşim oksidasyonu ile ışık meydana gelmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinnamaldehyde : n. biochem. Kuvvetli kırıcı ve sarı renkte bir sıvı.


coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


epidemal : a. 1. Epidermis'le ilgili, 2. Epidermis'ten oluşmuş, epidermisten gelişmiş.


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


gynaecomastia : n. Erkeklerde meme guddelerinin büyümesi.


hypothermal : a.1. Düşük ısı ile ilgili; 2. Hafif sıcak, ılık.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


megalohepatia : n. Karaciğer büyümesi, megalohepati.


monopus : n. Doğuştan bir ayağı bulunmayan fetüs, tek ayaklı hilkat garibesi.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


rachioplegia : n. Omurga (belkemiği) felci.


sinusal : a. Sinüs ile ilgil.


spermatolytic : a. Spermatolize ait.


testaceous : a. Kırmızımsı, kahverengi.