Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

chem (o) nedir?

chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cranioplasty : n. Kafatasına uygulanan plastik ameliyat.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


evisceration : n. Bir organın dış kısımlarını yerinde bırakarak içinde bulunanları çıkarma.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


integumentary : a. 1. Biroluşumu dıştan sarantabaka ile ilgili; 2. Vücudu örtentabaka ile ilgili, deri ile ilgili.


lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.


heteronomy : n. Diğer bir şeyin etkisine bağlı olarak faaliyet gösterme hali, gelişim veya çalışma bakımından başka bir uyarıya gerek gösterme durumu.


intermenstrual : n. Menstruasyon periodları arasında cereyan eden.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


mesogastirum : n. Embryonik mide mezosu.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


obsession : n. Daimi endişe, fikri sabit, musallat olma, obsessio.


panendoscopy : n. Mesane içi ve mesane boynunun panendoskop aracılığıyla muayenesi.


paradentosis : n. Dişler etrafındaki dokunun parçalanması, paradentoz.


parathyroidectomy : n. Paratiroidin ameliyatla çıkarılması.


phenylhydrazine : biochem. Glikoz arama testinde kullanılan bir madde (C6H8N2).


podium : n. Ayak (özellikle memeli hayvanların).


prognosticate : v. Hastalığın muhtemelen seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etmek.