Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

chem (o) nedir?

chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


chondrography : n. Kıkırdak bilgisi (ilmi), kondroloji.


cinefluorography : n. Floroskop ekranı üzerine akseden görüntülerin, sinema şeridi gibi seri halinde fotoğraflarının alınması.


dyskaryotic : a. 1. Diskaryoz'la ilgili; 2. Diskaryoz'a uzanan, diskaryoz'a sebep olan; 3. Diskaryoz gösteren.


endorrhinitis : n. Burun mukozasının, saglı artışı ile müterafık iltihabı, akut burun nezlesi.


ephelides : n. Çil, benek.


expire : v. 1. Soluk vermek, nefes vermek; 2. Ölmek son nefesini vermek.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


hemospasia : n. Kanın çekilmesi.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


latent : a. Gizli, belirti göstermeyen, latant.


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


microcinematography : n. Mikroskopik cisimlerin sinema filmi ile gösterilemsi.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


noscapine : n. Tahriş edici, kuru ve balgam söktürmeyen öksürüklerin dindirilmesinde kullanılan bir madde.


mlphosphagenic : a. Fosfat meydana getiren, fosfat oluşturan.


registrar : n. 1. Sicil memuru; 2. İngiliz hastanelerinde mütehassıs asistan.


rhabdosarcoma. : n. Çizgili kas lifleri ihtiva eden sarkom.