Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

chem (o) nedir?

chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholerophobia : n. Marazi kolera korkusu.


conceptus : n. Gebelik mahsülü, döllenmeyi takiben uterus içinde gelişen embriyo ve fetüs.


cytopigment : n. Hücre içinde bulunan pigment, hücre pigmenti.


diphyodont : a. İki defa diş çıkarmaya malik olan, difyodont.


femur : n. Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.


gonepoiesis : n. Semenin oluşumu, meni oluşumu.


subinfection : n. Hafif enfeksiyon.


hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).


hypervenosity : n. Venlerin aşırı gelişimi.


intracapillary : a. Kapiler damar içinde.


javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.


lobule : n. Bir lopu meydana getiren ufak kısımlar, lopçuk, lobül.


ootid : n. Olmuş (gelişmiş) yumurta.


orth(o)- : pref. Doğru, normal.


pericardiomediastinitis : n. Perikard ve mediyastenin iltihabı.


pharingolaryngectomy : n. Farinks ve larinksin cerrahi olarak çıkarılması.


pollicization : n. Ameliyatla el başparmağı oluşturma.


rhizoneure : n. Sinir kökünü oluşturan sinir hücresi.


strophantin : n. "Strophanthus kombe" adlı bitkiden elde edilen birkaç glikosid karışımı bir birleşik, strofantin (Digital'e benzer etkisi sebebiyle kardiyotonik olarak kullanılır).


subsacral : a. Sakrum kemiği altı, sakrum altında bulunan.