Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

chem (o) nedir?

chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candida : n. Bir mantar çeşidi.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


colonometer : a. Kültür ortamında gelişen bakteri kolonilerini hesaplamada kullanılan alet.


fenestra : n. (pl. fenestrae). Pencere, pencere şeklinde delik.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


gonotoxic : a. Gonokok toksinlerinin sebep olduğu, gonokok enfeksiyonuna bağlı.


physics : n. Fizik.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


Klumpke's Paralysis : n. Önkol ve elkaslarında atrofi ile birlikte görülen felç durumu.


melalgia : n. Kol ve bacakların nevraljisi, melalji.


midwife : n. Ege.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


oxyacoia : n. İşitme duyusunun keskin oluşu, işitme keskinliği.


peptic : a. Peptik; 1. Pepsin'le ilgili; 2. Sindirimle ilgili; 3. Sindirimi uyaran, sindirimi kolaylaştıran.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


phenacetin(e) : n. biochem. Ateş düşürmek veya ağrıları kesmek için kullanılan beyaz billuri bileşim, fenasetin.


pyosalpingo-oophoritis : n. Salpenks ve yumurtalığın cerahatli iltihabı.


retro-ocular : a. Gözardı