Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

cesium nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

cesium : n. biochem. Ca sembolü ile bilinen, atom no:55 ve atom ağırlığı 132.91 olan kimyasal element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemodectoma : n. Kemoreseptör hücrelerden özellikle karotid cisimciğindeki reseptör hücrelerden gelişen tümör (Nadir görülür ve genellikle iyi tabiatlıdır).


chiroplasty : n. Eldeki bir kusuru düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat, estetik ameliyatı.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.


deferential : a. Sperma kanalına ait, deferentialis.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


epithelium : n. (pl. epithelia). Organları örten en dış tabaka, epitel(yum) mukozanın dış tabakası.


excessive : a. Fazla aşırı.


fibroplasia : n. Lif dokusu oluşumu, fibroplazi.


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


grutum : n. Deri üzerinde yağ bezleri salgısının toplanmasından oluşan sarımsı küçük kabarcık (özellikle yüz ve skrotum derisi üzerinde görülür).


haris operation : n. Transvezikal suprapubik tipte yapılan bir çeşit prostatektomi.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


malacotic : a. Yumuşak.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.