Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cephalogyric nedir?

cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyrhythmia : n. Nabzın normalden daha az sayıda oluşu.


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


chimerism : n. Vücut dokularının kromozom farkı gösteren iki ayrı hücreden gelişmesi hali.


choriocarcinoma : n. Koryon vilüsları epiteli (trophoblast)'nden gelişen kötü huylu tümör, koryokarsinom.


chromoscopy : n. 1. Kişide renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini tesbit için yapılan muayene; 2. Damardan boya maddesi verilişini takiben idrarın renklenip renklenmemesine bakılarak böbrek fonksiyonu hakkında fikir edinme.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


cryopexy : n. Retina ayrılmalarında dondurmak suretiyle yapılan cerrahi tesbit.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


favus : n. Kel hastalığı.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


hydroxycortisone, : n. See: hydrocortisone.


iliocolotomy : n. İliak bölgeden kesit yaparak kolon'u açma.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


meconium : n. Yenidoğanın kalınbarsağı içindeki dışkı, ilk kaka, mekonyum.


multimammae : n. İkiden fazla meme bulunması hali.


naso-oral : a. Burun ve ağızla ilgili.


necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.


nonadherent : a. Yapışık olmayan, yapışıklık göstermeyen.


oneiroanalysis : n. Rüya oluşturucu ilaç verilişini takiben bilinçaltını inceleme, bu şekilde yapılan psikoanaliz.pref. Rüya ile ilgili.