Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cephalogyric nedir?

cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparasitism : n. Bk. hyperparasitism.


borne : a. Doğurulmuş.


cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.


forebrain : n. 1. Önbeyin; 2. Beyin yarım küresi.


geumaphobia : n. tat veya koku veren maddelerden aşırı derecede tiksinme.


hesperidin : n. biochem. Damar cidarının permeabilitesini düzelten bir madde.


lambdoid : a. Yunan harfi lambdaya benzeyen, lambda şeklinde, lambdoid, lambdoides.


lymphomatous : a. Lenfomlu, lenfoma ait.


ochsner-sherran treatment : n. Akut apandisitli hastalarda bazen uygulanan bazı koruyucu önleler.


onychauxis : n. Tırnakların anormal kalınlaşması, (umumiyetle ayak parmaklarında), kalın tırnaklılık.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


precordial : a. Kalb bölgesine ait.


puerperium : n. 1. Lohusalık zamanı; 2. Doğumdan sonra jenital organların eski durumlarını alıncaya kadar geçen zaman.


reciprosal : a. İki taraflı, karşılıklı.


riziform : a. Pirinç tanesi şeklinde, pirinçsi.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.


seromucous : a. Hem seröz hem de mükoz olan.