Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cephalogyric nedir?

cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


exoplasm : n. Hücre protoplazmasının periferal parçası.


foot : n. (pl. feet). (11). Ayak, pes.


haustus : n. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


medullispinal : a. Omuriliğe ait.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


myosalpingitis : n. Fallop tübü kas tabakası (myosalpinx)'nın iltihabı, miyosalpenjit.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


predentin : n. Yumuşak ilkel dentin.


print : n. 1.İz, basmakla meydana gelen iz (ayak izi veya parmak izi gibi); 2. Baskı, basım, matbua; 3. Negatif'inden meydana getirilen fotoğraf.


pulmonohepatic : a. Akciğer ve karaciğere ait.


quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.


soma : n. Vücut, beden


somatopleure : n. Ektoderm ve somatik mezoderm.


sulfapyridine : n. biochem. İlk bulunan sülfamidlerden biri (C11H11N3O2S).