Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cephalogyric nedir?

cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilago : i. Kıkırdak.


cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


colpeurynter : n. Uterus boynunu genişletmek için kullanılan alet.


conjugate : a. & v. 1. Birleşmiş, birleşik, conjugatus; 2. Birleşmek.


empyema : n. Kapalı bir boşlukta cerahat toplanması, ampiyem.


endoperimyocarditis : n. Endokard, perikard ve miyokardın iltihabı, endoperimiyokardit.


epididymal : a. Epididime ait.


farina : n. 1. Mısır v.s. unu; 2. Nişasta.


furibund : a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli; 2. Çılgın, deli.


geophagy : n. Toprak yeme itiyadı, jeofaji.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


hydromicrocephaly : n. Çok büyük miktarda beyin-omurilik sıvısı ihtiva eden küçük kafa, hidromikrosefali.


hypnotist : n. Telkinle uyutan kişi, hipnotizma uzmanı.


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


innate : a. Doğuştan.


localizer : n. Gözdeki yabancı cismin yerini tesbit eden alet.


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


pericardiopleural : a. Perikard ve plevraya ait.