Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

cenotophobia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

cenotophobia : n. yenilik korkusu, yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

devolution : n. Katabolik değişme.


eclabium : n. Dudağın ters dönmesi.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


epiploic : a. Epiplona ait.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


gastrorrhegia : n. Mide kanaması, gastroralji


submammary : a. Memealtı, meme altında bulunan.


lymphopathy : n. Lenfatik organlar hastalığı, lenf sistemi hastalığı, lymphomathia.


mammal : a. Memeye ait, mammalis.


neoblastic : a. Yeni dokudan kaynak alan.


neuroblastoma : n. Nevroblastlardan müteşekkil tümör.


occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


proctoptosis : n. Rektum düşmesi.


psychotropic : a. Beyin hücreleri üzerinde özel etki sabihi olan.


schistasis : n. Yarılma, çatlak, çatlaklık çatlama.


secobarbital : a. Bir barbitürik asit türevi.


sensitize : v. Duyarlı hale getirmek, hassaslaştırmak.


sphagitis : n. Boğaz iltihabı.


stenocardia : n. Bu hastalık kalb bölgesinde şiddetli ağrı, ölüm korkusu ile belirir ve ekseriya miyokardın iskemisi sonucu meydana gelir, stenokardi, Angine de poitrine, angina pectoris.