Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

celozoic nedir?

celozoic : a. Vücudun herhangi bir boşluğunda yerleşen, özellikle barsaklarda yerleşen (parazitler hakkında).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

braxy : n. Bulaşıcı ve öldürücü boyun hastalığı.


cystitis : n. Mesane iltihabı, sistit.


decrement : n. Eksilme, azalma, özellikle ateşle seyreden hastalıkta ateşin düştüğü veya belirtilerin gerilediği devre.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


diastalsis : n. Barsakta, kontraksiyon dalgasından önce bir gevşeme dalgasının oluşmasıyla belirgin peristaltik hareket şekli.


dilatability : n. Açılma kabiliyeti, dilatabilite.


ecbolic : a. 1. Bir maddenin dışarı atılamsını uyaran, özellikle fetüs'ün doğumunu hızlandıran; 2. Uyarıcı madde (ilaç), özellikle doğumu hızlandıran veya düşüğe sebep olan ilaç.


glass : n. 1. Cam; 2. Bardak; 3. Mercek adese.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hyalophobia : n. marazi cam korkusu, camdan korkma hali, hiyalofobi.


hydrocardium : n. Perikard boşluğunda sulu sıvı toplanması.


laryngorrhaphy : n. Gırtlağın dikilmeri, larenkis idkmeameliyesi


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


oulitis : n. See: Ulitis.


pectorophony : n. Akciğerlerin dinlenmesinde artmış rezonans.


polygastria : n. Mide bezlerinden aşırı miktarda salgı salgılanması.


radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.


rectification : n. Temizleme, düzeltme, tasfiye, saf hale getirme.