Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

celozoic nedir?

celozoic : a. Vücudun herhangi bir boşluğunda yerleşen, özellikle barsaklarda yerleşen (parazitler hakkında).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


freezing : n. Donma, konjelasyon.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


inco-ordination : n. İntizamsızlık, teşevvüş, uygunsuzluk, koordinasyon bozukluğu.


iridium : n. biochem. Ir sembolü ile bilnen atom no: 77 ve atom ağırlığı: 192.2 olan kimyasal element.


karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.


lux : n. (pl. luxes or luces). 1. Işık ölçüsünün birimi; 2. Işık, ziya.


lying : n. 1.Doğum, çocuk doğurma; 2. Lohusalık. (See: Child-bed).


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


pronometer : n. Ön kol ve elin pronasyon derecesini ölçen alet, pronometre.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.


puriform : a. İrinsi, cerahata benzeyen.


pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.


scleroblastema : n. Embriyonik kemik dokusu.


serolipase : n. Serum lipazı.


smallpox : n. Çiçek hastalığı.


spondylitis : n. Omur veya omurga iltihabı, spondilit.