Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

catgut nedir?

catgut : n. Katgüt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cross : n. 1. Farklı türden hayvanların çiftleştirilmesinden oluşan canlı, melez; 2. Haç şekli gösteren herhangi bir oluşum.


diaphragmodynia : n. See: Diaphragmalgia.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


esmodil : n. Carbachol'a benzeyen antispazmodik bir ilaç.


fibromatous : a. Fibromu, fibromatöz.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


inguinoscrotal : a. Kasık ve skrotum'la ilgili.


Krebs Cycle : n. biochem. Solunumunda piruvik asidin oksidasyonu sırasında meydana gelen birçok organik asitlerden kademeli bir şekilde hidrojen ve karbon diyoksid husulünü sağlayan oksidoredüksiyon hadiselerinden meydana gelen biyolojik devir.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


nephroptosis : n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


osteocampsia : n. Kemik kavsi.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


parasigmatism : n. (s) harfini doğru telaffuz edememe.


phenol : n. biochem. Karbolik asit, fenol.


platysma : n. Boyun deri kası, platizma, musculus platysma (musculus cutaneus colli).


precancerous : a. Kanser gelişiminden önce olan.