Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

catgut nedir?

catgut : n. Katgüt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotocography : n. Fetüs kalb atımlarının ritmi ile uterus kontraksiyonları arasındaki ilişkinin çizelge halinde gösterilmesi.


cera : n. 1. Arı tarafından salgılanan bal mumu; 2. Balmumuna benzer madde; 3. Kulak kiri.


crenate, crenated : a. Kertikli, cretanus.


drooping : n.Aşağı düşük, sarkık.


hepatotherapy : n. 1. Tedavi amacıyla karaciğer veya karaciğer özü kullanılması; 2. Karaciğer hastalığının teadvisi.


graphophobia : n. Yazmaktan sebepsiz yere korkma, yazma korsu.u


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


hypocromatic : a. 1. Pigment eksikliği gösteren, soluk; 2. Boya alma yeteneği az, hafif boyanan; 3. Az kromatin ihtiva eden.


hypurgia : n. Hastalığın iyileşmesine hizmet edici, ilaç ve müdahale dışında kalan önlem ve davranışların tüüm, hasta bakımı.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


manometer : n. Sıvı basıncını ölçme aleti, manometre.


microcheiria : n. Elleri normalden küçük olması, küçük ellilik, mikrokiri.


morphologist : n. Morfoloji bilgini (mütehassısı).


odogenesis : n. See: Neurocladism.


orbitotomy : n. Gözçukuru ameliyatı, orbitotomi.


osteotomy : n. Kemiği kesme veya bir parçasını çıkarma ameliyatı, osteotomi.


photosensitive : a. Işığa karşı hassas.


pneumorrhagia : n. Akciğer kanaması, pnömoraji.


poikilothermy : n. Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi.