Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

catgut nedir?

catgut : n. Katgüt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogenic : n. Bronşlardan menşe alan, bronş kaynaklı.


chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


cozymase : n. biochem. Bira mayası, kas ve kan serumunda bulunan bir koenzim.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


hydrocyst : n. Sulu kist, hidrosist.


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


isthmus : n. Geçit, daraltı, kıstak, istmus.


lingua : n. See: Tongue.


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


ovariogenic : a. Yumurtalıktan kaynaklanan, yumurtalıkta meydana gelen, ovaryojen.


papilocarcinoma : n. Habis papilom.


paresthesia : n. Marazi hassasiyet, hastalık halinde duyarlık, parestezi.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.