Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

catgut nedir?

catgut : n. Katgüt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cone : n. Mahrut, koni, conus.


convulse : v. Çırpınma hasıl etmek.


crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.


enarthrosis : n. Yuvarlak oynak (eklem) enartroz.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


fixation : n. 1.Sabit ve oynamaz hale getirme, tesbit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tesbit etme; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırmak üzere dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, anatomopatolojik muayene için organ veya oluşumunun ilaçlı eriyiğe konulması; 3. Kişide anne veya babaya aşırı düşkünlük sebebiyle psikoseksüel gelişimin duraksaması, cinsel ilginin bir başka kimseye yönelememesi; 4. Görüntünün retina'da sarı leke üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması; 5. Kan serumunda bulunan komplement'in antikor, antijen kompleksi ile birleşmesi; 6. Belli bir şeyin zihni devamlı meşgul etmesi, sabit fikir; 7.Gaz halindeki bir maddenin kimyasal reaksiyonlar sonucu, diğer maddelerle birleşerek katı hale dönüşmesi.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


hypopancreatism : n. Pankreas faaliyetinin azalması.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


noctambulist : n. Uykusunda kalkıp gezen, noktabulist.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


oligometallic : a. Az miktarda maden ihtiva eden.


phaneroscope : n. Deri veya deri lezyonlarını, üzerine ışık düşürerek muayenede kullanılan, mercekten oluşmuş alet, faneroskop.


retroversioflexion : n. Bir organın hem versiyon hme fleksiyon hali göstermesi, retroversiyofleksiyon.


sarcoidosis : n. Nodüler lezyonlarla belrili bir hastalık, sarkoidoz.


serotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.


spay : v. Dişi hayvanın yumurtalıklarını çıkarmak.