Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

catgut nedir?

catgut : n. Katgüt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biosynthesis : n. Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.


cardiomyotomy : n. Heller ameliyatı.


comissurotomy : n. Fibröz bantların veya halkaların cerrahi olarak kesilmesi.


fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


mesenchymal : a. Mezenşim ile ilgili.


neuroparalysis : n. Sinir hastalığı sebebiyle gelen felç, nervoparalizi.


ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


pigmentation : n. 1. Boyama; 2. Cildin normal renkte olması veya başka bir renk alması, pigmantasyon.


plantalgia : n. Taban ağrısı.


policlinic : n. Hastane dışındaki hastaların muayenesine mahsus hastane kısmı, poliklinik.


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.


salpingotomy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu ameliyatı.


sclerosed : a. Katılaşmış, sertleşmiş.


somatoblast : n. Hücrenin protoplazmasında esas nüveden ayrı olarak meydana gelen ikinci bir nüve.


steatocele : n. Haya (testis) torbasında yağlı ur, skrotumun yağlı şişi.