Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

carver nedir?

carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocainism : n. 1. Keyif verici olarak devamlı kokain kullanma, kokain alışkanlığı; 2. Devamlı kokain kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme hali, kronik kokain zehirlenmesi.


cricoidectomy : n. Larenks'te krikoid kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


deoxidate : v. Bir bileşiğin yapısından oksijen'i çıkartmak.


diverticulectomy : n. Divertikülün ameliyatla çıkarılması.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


functio : n. See: function.


hyperestrogenemia : n. Kanda aşırı miktarda östrojen bulunuşu.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


leukocytic : a. Lökositlere ait.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


mirror : n. Ayna.


mycete : n. Mantar.


myoglobulin : n. kas dokusunda bulnan bir cins protein, kas globulini, miyoglobulin.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


osteophyma : n. Kemki tümörü.


plantaris : n. taban kası.


plurimenorrhea : n. Adet kanamalarının sık meydana gelmesi.


procercoid : a. Serkoid öncesi.


pyrogenic : a. Ateş meydanag etiren, pirojenik.