Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

carver nedir?

carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrophobia : n. Kanser korkusu, kankrofobi.


bloody : a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. Kana ait, kan gibi.


buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


colostomy : n. Kolonda açılan bir yarıkla sun'i anus oluşu, kolostomi.


compact : a.&n. 1. Tıkız, kesif, kompakt, compactus; 2. Kompres.


cytoscopy : n. Hücre muayenesi (tetkiki).


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


dichroism : n. Bir cismin iki yüzünden farklı renk gösterme niteliği.


discoid : a. Disk'e benzeyen, disk şeklinde.


eucatropine hydrochloride : n. lardaki gibi boyanan kromatin madde (C17H25O3N.HCı).


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


teras : n. (pl. Terata). Ucube, acibe, hilkat garibesi.


hypomagnesemia : n. Kandaki magnezyum seviyesinin azalması.


immunosupressive : a. Bağışıklıkla ilgili reaksiyonların ortaya çıkmasına engel olan.


interpalpebral : a. Gözkapaklararası.


intrahepatic : a. Karaciğer içinde.


iodopsin : n. Gözün retina tabakasındaki rod'ların yapısında bulunan ve görme olayında önemli rol oynayan bir iyot bileşiği.


jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.


listeria : n. Gram-pozitif hareketli bir bakteri cinsi.