Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

carver nedir?

carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boil : n. İçi cerahatle dolu deri lezyonu, çıkan, füronki.


carbonic : a. biochem. Karbona ait, karbonik, fahmi.


cardiography : n. 1. Kalb ilmi; 2. Kardiyograf aletinin kullanışı, kardiyografi.


cephalone. : a. Bağ dokusu artımı sonucu iri kafa gösteren geri zekalı.


chemiotaxis : n. Canlı hücrelerin kimyasal uyarıya karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


cremate : v. Cesedi yakarak kül haline getirmek, ölüyü yakmak.


cytochemistry : n. Hücre kimyası, canlı hücrelerde seyreden kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.


fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


germination : n. Filizlenme.


hypophalangism : n. El veya ayak parmağında normalden az sayıda parmak kemiği bulunuşu, hipofalanjizm.


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


periostitis : n. Kemik dış zarı iltihabı, periostit.


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.


psychopathic : a. Psikopatiye ait.


Rh Factor : n. Çoğu insanların kanında bulunan pıhtılaştırıcı bir madde, Rh faktörü.


sexivalent : a. Altı değeril (Element'in birleşme gücü hakkında).


spirochetosis : n. Spiroketlerden ileri gelen hastalık.


splanchnodiastasis : n. Bir organın yer değiştirmesi.