Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

carver nedir?

carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calvarium, calvaria : n. Kafatası, kafa kubbesi.


cholecystopexy : n. Safra kesesinin dikişle karın duvarına tesbit edilmesi.


cranium : n. Kafatası, kafa (kemiği), kranum


dereism : n. Hayal gücünün her zaman gerçeğe üstün gelişi ile belirgin zihin çalışması.


endocystitis : n. İrar torbası mukozasının iltihabı, endosistit.


epileptic : a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, epileptik


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


hyperexophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve dışa doğru sapma eğilimi göstermesi.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


itchy : a. Kaşıntılı.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


midsection : n. Organ veya oluşumun ortasından yapılan kesit, orta kesit.


moron : n. Amerika'da kullanılan bir deyim.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


onychexallaxis : n. Tırnak dejenerasyonu.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


polyplasmia : n. Kanın sıvı kısmı (plazma)'nın aşırı artışı, kan plazmasının artımı, poliplazmi.


semioval : a. Yarıoval, yarısöbü.