Bugün : 22 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

cart nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

cart : n. Servis'te kullanılan tıbbi malzeme (pansuman araçları v.s.) yi hasta yatağına getirmeye mahsus tekerlekli araç, el arabası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


carbuncle : n. Birçok kıl folikülü ile çevrelerindeki dokuları ilgilendiren akut iltihabi durum, çıban.


cervicoplasty : n. 1. Boyun üzerinde yapılan estetik ameliyat; 2. Uterus serviksi üzerinde yapılan estetik ameliyat.


confection : n. Şeker veya balla yapılan ilaç.


darrows solution : n. Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti.


ecdemomania : n. Patolojik gezinme arzusu.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


endoparasite : n. Konağın bünyesi içinde, iç organlarında yerleşen parazit, endoparasitic.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


flatworm : n. Yassı şekil gösteren barsak paraziti, yassı kurt, yassı solucan, Platyhelminthes (yassı helmintler) koluna mensup herhangi bir barsak paraziti.


hashish : n. Esrar, haşhaş.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


monotrichous : a. Tek kamçılı.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


odontogeny : n. Diş gelişimi, odontojeni.


ovariosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatal çıkarılması.


path(o)- : pref. Hastalık, marazi durum.


proto-albumose : n. biochem. Bir primer albümöz.


pulmometer : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme aleti, pulmometre.


pulpy : a. Yumuşak, etli, özlü.