Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

caro nedir?

caro : n. (pl. carnes), Et.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentition : n. Diş çıkarma (sürme), dentitio.


diaphysial : a. Diafiz'le ilgili.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


glucogenic : a. Şeker yapan, glükojenik.


hygiene : n. Sağlık bilgisi, hıfzısıhha, hiyjen.


hypothyroidism : n. Tiroid salgısı noksanlığından doğan marazi durum.


interorbital : a.Orbitalararası.


inveterate : a. 1. Kökleşmiş, yerleşmiş, müzmin, sürekli, kronik, tedavisi zor olan; 2. Tiryaki.


moxa : n. Deri üzerinde yakılarak uygulandığı zaman tahrişe sebep olan bir çeşit ham pamuk.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


oligochylia : n. Kilus azalması.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


ozochrotous : n.Cildi ağır kokan.


paraganglioma : n. Böbreküstü medullasındaki kromafin hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş tümör.


pulvis : n. L. toz.


quintan : n. Beşg ünde bir tutan (nöbet), quintanus.


reversible : a. Geriye dönebilir, tersine çevrilebilir, eski haline gelebilir.