Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

caro nedir?

caro : n. (pl. carnes), Et.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


cobalt : n. biochem. Co sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 58.94 olan kimyasal element, kobalt.


dysontogenesis : n. Embriyonal veya fetal gelişimin kusurlu oluşu.


eminence : n. Çıkıntı, tümsek, eminentia: Büyük toparlak çıkıntı.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


eurhytmics : n. Müziğe uygun olarak yapılan ahenkli hareketler.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


gastral : a. Mide ile ilgili.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


incompetent : a. 1. Yetersiz, kifayetsiz; 2. Akıl hastalığı sebebiyle hareket ve davranışlarından sorunlu olmayan, cezai ehliyeti bulunmayan.


otalgic : a.&n. 1. Kulak ağrısına ait; 2. Kulak ağrısı ilacı.


pancreas : n. Karında omurganın bel bölümü önünde bulunan içe ve dışa salgısı olan (karındaki sindirim işiyle ilgili) bir bez, pankreas.


papulation : n. Deri üzerinde çoksayıda papül oluşması.


parathyroprivia : n. Paratiroidlerin çıkarılmasından ileri gelen durum.


pneumatics : n. Hava v.s. gazların mihaniki özelliklerinden bahseden ilim.


prothionamid : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.


psychobiology : n. Zihinsel ve ruhsal faaliyetlerin biyolojisini, ruh ve beden arasındaki karşılıklı ilişkileri konu alan bilim dalı, biyopsikoloji, psikobiyoloji.


quoad vitam : n. Yaşadığı müddetçe hayattayken.


sphincterotomy : n. Sfinkter ameliyatı.


temporozygomatic : a. Şakak kemiği ve zigomatik kemikle ilgili.