Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

caro nedir?

caro : n. (pl. carnes), Et.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


cacodylic : a. biochem. Kakodile ait.


caryophyllin : n. biochem. Karanfil yağından çıkarılan reçineli madde, karyofilin.


chlorocresol : n. Koruyucu olarak kullanılan bir bakterisid madde.


concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


flocks : n. biochem. Pamuğa benzer parçalar.


gastroenteroptosis : n. mideve barsakların aşağı düşmesi (sarkması).


gonyocele : n. diz sinoviti, gonyosel


hyperestrogenemia : n. Kanda aşırı miktarda östrojen bulunuşu.


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


hysteromyoma : n. Uterus tümörü.


leukomaine : n. Canlı dokularda, metabolik faaliyet esnasında oluşan tokik etkiye sahip azotlu bir bileşik.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


lymphoglandula : n. (pl. lymphoglandulae), Lenf düğümü, lymphonodus.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


microscope : n. Mikroskop.


mustine : n. hodgkin hastalığında ve bazı lösemi şekillerinde yavaş intravenöz infüzyon şeklinde verilen sitotatik bir ilaç.


necrology : n. ölülerin isim listesi ve fiyat cetveli, nekroloji.


oligohydramnios : n. Amniyos sıvısının az miktarda olması.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.