Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

carcinomatous nedir?

carcinomatous : a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kanser yapısında, kanser tabiatında.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

chokes : n. Yüksek basınçtan ani olarak normal atmosfer basıncına geçildiği zaman görülen sternum'un altında yanma hissi, öksürük nöbeti, solunum sayısının artışı gibi gösterilerle belirgin durum.


conation : v. Arzu etmek, dilemek.


cystose, cystous : a. 1. kistleri ihtiva eden, kist gibi; 2. Mesanesi hastalıklı, sidik zorlu.


cytodesma : N. doku hücrelerini birbirine bağlayan bağlantılar, hücreler arası bağ görevi gören doku kısımları.


dysinsulinism : n. Düzensiz insülin salgılanması hali (Zamanzaman hiperglisemi veya hipoglisemi nöbetlerine sebep olur).


encephalology : n. Enkefalonun bilimsel incelenmesi, beyin bilim.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


gastrostolavage : n. Mide fistülü yolu ile midenin yıkanması.


gigantism : n. Hipofiz ön lobunun fazla çalışmasından doğan dev yapılılık.


goniotomy : n. Glokom ameliyatı, gonyotomi.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


mesoarium : n. See: Mesovarium.


myxorrhea : n. Sümük akması.


oblique : a. Eğik, meyilli, mail.


oculonasal : a. Göz ve buruna ait.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


ovulation : n. 1. Olgun kadınlarda her ay Graaf folikülünden yumurtanın atılması, ovülasyon; 2. Yumurtalıkta yumurtacıkların oluşumu.


pericyte : n. Kılcal damarların duvarında bulunan küçük embriyonik hücre.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.