Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

carcinomatous nedir?

carcinomatous : a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kanser yapısında, kanser tabiatında.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


casuistics : n. Bir hastalığa ait vak'aların toplanıp incelenmesi.


desmotomy : n. Bağ diseksiyonu.


devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.


districhiasis : n. Aynı kıl folikülünden iki kılın gelişmesi.


enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.


hemichromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


hemogram : n. Kanı oluşturan maddeleri gösteren cetvel, hemogram.


indication : n. 1. Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir; 2. Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir.


irritant : a. 1. Tahriş edici, uyartıcı, sinirlendirici; 2. Uyartıcı faktör, muharriş.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


remineralization : n. Vücutta eksilen minerallerin normal miktarlarına getirilmesi, mineral metabolizmasının düzenlenmesis, remineralizasyon.


sharp : a. 1. Had; 2. Şiddetli.


Sjögren Syndrome : n. Gözyaşı, tükürük guddeleri veya diğer saglı bezlerinde meydana gelen sekresyon azalması.


soleus : n. Nalınsı kas, soleus, musculus soleus