Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

carbolate nedir?

carbolate : n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. Bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilblain : n. Mayasıl.


dartos : n. Dartos


desmectasia : n. Herhangi bir bağın gerilmesi.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


extracapsular : a. Bir organın mahfazasının dışında olarak kapsüldışı.


hypogonadism : n. testis veya yumurtalığın faaliyet noksanlığı.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


mucous : a. 1. Sümüğe ait; 2. Sümüklü; 3. Müköz, mucosus.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


ovate : a. See: oval.


oxyecoia : n. Marazi kulakkeskinliği, keskin kulaklılık.


parangi : n. See: Yaws.


phosphopenia : n. Vücudda fosfor azalamsı, vücudun fosforsuz kalması, fosfopeni.


polychromemia : n. Kanın boya maddesinin çoğalması, polikromemi.


polymorphous : a. 1. Birkaç şekilde bulunan, çok şekilli; 2. Gelişiminin değişik devrelerinde farklı şekillerg österen.


potomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, içkilere karşı aşırı istek ve içme eğilimi gösterme, potomani.


rodenticide : n. Kemirici (kemirgen) hayvanları yokeden ilaç, rodentisid.