Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

carbolate nedir?

carbolate : n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. Bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


colporrhea : n. Vagina'dan gelen akıntı, vaginal akıntı.


culdocentesis : n. Vagina arka cidarından girilerek yapılan Douglas ponksiyonu.


cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


defibrinated : a. Fibrini alınmış, fibrinsiz.


device : n. Araç, alet.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


gait : n. Yürüyüş, gidiş.


gonadopathy : n. Gonadlardan ileri gelen hastalıklar.


homeomorphous : a. Aynı şekil ve bünyede olan.


jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.


macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.


myelogram : n. Omurilik kanalının röntgen filmi.


myogen : n. biochem. Kas plazmasında olan bir protein, miyojen.


nosopoietic : a. Hastalandıran, hasta eden, hastalığa sebep olan.


oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


peptonoid : n. Pepton'a benzeyen madde.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


pericecal : a. Çekum (körbarsak) çevresinde bulunan, çekumu saran.