Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

carbolate nedir?

carbolate : n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. Bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


clitoris : n. Fercin dilciği, bızır, klitoris.


decollation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını keserek gövdesinden ayırma, deakpitasyon.


dermatoid : a. Deri gibi, derisi.


druggist : n. Eczacı.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


neurological : a. Nevroljiye ait.


onychogram : n. Onikografın kaydettiği çizgi.


photobiotic : a. Yalnız ışıkta yaşayan.


placenta : n. Uterus duvarından çocuğu beslemeye yarayan kanı alan parça, son plasenta.


pleurothotonos. : n. Kasların, vücudun sağ ve sol tarafa bükülmesiyle belirgin uzun süre devam eden kasılma hali.


pseudologia : n. 1. Yazarken veya konuşurken olmamış şeylere yer verme, yalanla karışık yazma veya konuşma; 2. Ünlü kimselere veya kendi kendine imzasız mektuplar yazma tutkusu.


sinogram : n. Bir sinusun, kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik muayenesi.


sphenocephalus : n. Kama şeklinde başı olan bir ucube (embriyonda).


ureteropyelonephritis : n. Ureter böbrek pelvisi ve böbreğin birlikte iltihabı.


urhidrosis : n. Büyük miktarda üre ve azotlu madde ihtiva eden ter çıkarma.


vago : pref. Nervus vagus anlamına önek.