Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

carbolate nedir?

carbolate : n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. Bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bufotherapy : n. Karakurbağası tarafından salgılanan toksik maddenin tedavi amacıyla kullanılması.


excessive : a. Fazla aşırı.


fibrinoid : n. biochem. Homojen, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı hassaya sahip ve fibrine benzer madde.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


hyperchloruria : n. İdrarda aşırı miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


kinesio : See. kine.


mikulicz's disease : n. Gözyaşı ve tükürük bezlerinin kronik hipertrofik büyümesi.


myotatic : a. Miyotaza ait.


naturalist : n. Tabiat bilgisi alemi veya mütehassısı tabiatçı.


nicotinyl alcohol : n. Nikotinik asit gibi damar geniletici etkisi olan, ancak bu tesiri daha uzun süre devam eden bir madde.


olenitis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


otopiesis : n. 1. Kulak zarının içe çökmesi; 2. İç kulağın basınç onucunda sağırlığa sebep olması.


paul's tube : n. Barsak, batın yüzeyine ağızlaştırılıdğı zaman kullanılan yüksek kenarlı bir cam tüp.


polymyxin : n. biochem. Bacillus polymyxa'dan elde edilen antibiyotik bir madde, polimiksin.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


proctoclysis : n. Rektumun içine yavaş srette su zerkedilmesi.


relative : a. İzafi nispi.


saccharocoria : n. Şekerden veya şekerli maddelerden iğrenme.


scolex : n. Tenyaların, barsak çeperi içine gömülen baş kısmı.