Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

carbide nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

carbide : n. biochem. Bir karbon maden bileşimi, karbid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


ciliary : a. 1. Kirpiğe ait; 2. Kirpiksi, ciliaris.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


heterotransplantation : n. Değişik türe bağlı canlılar arasında yapılan doku aktarımı, bir hayvan türünden alınan doku parçasının farklı tür bir hayvana veya insana aktarılması.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


inaction : n. Uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. Hareketsizlik, durgunluk.


ischochymia : n. Mide hazımsızlığı.


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


methylpyrylone : n. Barbitürat yapısında olmayan bir hipno-sedatif.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


nomography : n. Bir çok değişken arasındaik ilgileri bir arada göstermeki çin kullanılan grafik usülü, nomografi.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


para-oespohageal : a. Yemek borusunun yanında yer alan.


pneumoconiosis : n. Belirli tozların teneffüsü ile meydana gelen akciğer hastalığı.


polypiform : a. Polip'e benzer, polip şeklinde.


preanal : a. Anüs önünde.


prepuberty : n. Buluğ'dan hemen önceki devre, buluğ öncesi dönem.


prostatic : a. Pirostata ait, prostaticus.


psychoalgia : n. Soğuktan ağrı duyma hali, psikralji.