Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

capsulotomy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


egocentric : a. 1. Çevresini kendi etrafında döner gibi gören; 2. Bütün fikirlerin kendi üzerine çevrildiğini zanneden.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


glycyrrhiza : n. Öksürük ilaçlarında ve tat verici olarak da başka ilaçların yapımında kullanılan bir kök, meyan kökü.


interior : a. 1. İç, dahili; 2. İç tarafta, içte.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


lipocatabolic : a. Yağ katabolizmasına ait.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


melalgia : n. Kol ve bacakların nevraljisi, melalji.


molecule : n. Zerre, atom, molekül.


myc(o) : pref. Mantar.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


pilocarpine : n. biochem. Pilocarpus joborandi'nin ve P.microphyllus'un kurutulmuş yapraklarından çıkarılan kuvvetli terletici ve parasempatik bir alkaloid (C11H16N2O2).


polygyria : n. Beyin kıvrımlarının çoğalması, poligiri.


pylorostomy : n. Karın duvarı yolu ile pilorun içine delik açılması, pilorostomi


scirrhous : n. Urlu.


scotomatous : a. Skotoma ait.