Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

capsula nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

capsula : n. 1. İlaçların konulduğu mahfaza, kapsül; 2. Bazı organların çevresinde bulunan bağ dokusundan yapılmış zar.

capsula adiposa : anat. Böbreğin arkada ve içyanda daha güçlü olan, yağ koruncağı.


capsula articulares, : anat. Eklem koruncakları.


capsula articularis : Eklem kapsülü.


capsula articularis cricoarytaenoidea : anat. Eklemin, köneksiyon ve halka kıkırdak arasında yer alan, ince çitli, gevşek koruncağı.


capsula externa : anat. Yasmıksı çekirdekle özçit arasındaki ilik katmanı.


capsula fibrosa perivascularis : anat. Karabağır damarlarına ve öt yollarının uç dallarına değğin eşlik eden bağ dokusu.


capsula glomeruli : anat. Bir böbrek özdekçiğinin kılboru yumacığını sararak bir tubulus contortusta sonlanan koruncak.


capsula interna : anat. En önemli oyrumyerel (somatotop) içerikli, çıkıcı ve inici iletim yollarını taşıyan ve ilk içeren tellerden oluşan güçlü katman.


capsula interna nuclei lentiformis : anat. Merceksi çekirdeğin (nucleus lentiformis) iç kapsülü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deafness : n. Sağırlık, surdite.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


lalopathology. : n. 1. Konuşma bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili tıp dalı; 2. Konuşma bozukluğu.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


metacoele : n. Beyinde dördüncü karıncık, metasel.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


myoblast : n. Kas lifi hücresi olan embriyonik hücre.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


necrobiotic : a. Nekrobiyoza ait.


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.


oophagia, oophagy : n. Yumurta yeme.


podagral : a. 1. Podagra ile ilgili, 2. Podagra gösteren, podagra'ya tutulmus.


preoral : a. Ağız önünde bulunan, ağız önü.


relief : n. Ağrı veya acıdan kurtarma, sıkıntısını hafifletme veya ortadan kaldırma.


rugitus : n. Barsak gurultusu, gaz sebebiyle barsaklarda meydana gelen gurultu.


seat : n. Kıç, kıç kaynakları.


seroma : n. Kan ihtiva eden ve tümöre benzeyen şişlik.