Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

capacitance nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


condylus : n. (pl. condyli): See: Condyle.


cylindroma : n. Tükrük guddelerinin habis tümörlerinde, bazal hücreli kanserlerde ve endotelyomalarda görülen bir durum.


fetoplacental : a. Fetus ve plasentaya ait.


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


hemidysergia : n. Vücudunbir yarısında, istemli hareketler esnasında kasların birbiriyle ilişkili çalışma düzeninin kayboluşu.


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


hypermetropic : a. 1. Hipermetropi ile iligili; 2. Hipermetropi gösteren.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


leukemogen : a. Lösemi yapan madde, lökemojen.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


nephrocapsulectomy : n. Böbrek kapsülünün cerrahi yöntemlerle çıkarılması.


otoplasty : n. Kulağın plastik tamiri, otoplasti.


phallicism : n. Penis'i kutsal kabul etme, erkek cinsiyet organına tapınma.


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.