Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cantharides nedir?

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dichroism : n. Bir cismin iki yüzünden farklı renk gösterme niteliği.


dissolvent : a. Eritici, çözücü.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


epizoic : a. Epizoide ait.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


furibund : a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli; 2. Çılgın, deli.


hyalinunira : n. Hiyalin işeme.


jejunojejunostomy : n. Jejunum'un iki ayrı parçası arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


nephrogenous : a. see: nephrogenic.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


oothec- : pref. Yumurtalık anlamına önek.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


paraphrasia : n. Konuşma bozukluğu, parafrazi.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


pneumohydrothorax : n. Plevrararası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.


prosectorium : n. Eğitim amacıyla kadavranın parçalara ayrıldığı yer, diseksiyon salonu.


ptysis : n. Tükürme.


ricketsiosis : n. Rickettsia cinsi mikro-organizmaların sebep olduğu enfeksiyon, riketsia enfeksiyonu.


scall : n. Deri üzerinde meydana gelen kepek.