Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cantharides nedir?

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinicopatology : n. See: Clinical pathology.


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


dolichocephalic : a. 1. Dolikosefali ile ilgili; 2. Uzun ve dar kafa gösteren, uzun kafalı.


duhammel's operation : n. Hirschprung hastalığnda uygulanan bir ameliyat.


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


gnath (o) : pref. Çene.


hepatology : n. Karaciğer ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, hepatoloji.


interatrial : a. Kalb atriyumlarının arasında bulunan, atriyumlararası.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


teratogenous : a. Fetüs kalıntılarıdan kaynaklanan, teratojen.


house : n. 1. Ev, yuva; 2. derin.


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


overflow : n. Ter, idrar, v.s.'nin durmadan akması.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


poikilothermy : n. Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi.


promethium : n. biochem. Pm sembolü ile bilinen, atom on:61 ve atom ağırlığı 145 olan kimyasal element.


pseudopregnancy : n. Yalancı gebelik.