Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

canaliculus nedir?

canaliculus : n. Kanalcık, kanalikül.

canaliculus mastoideus : Mastoid kanalcığı (Fassa jugularis'in dışyan duvarı ve bir ince oluk ucunda bulunan delikten balar).


canaliculus tympanicus : Jacobson kanalı (Fossa jugularis'le canalis caroticus'un dış deliği arasında).


canaliculus alimentarius : anat. Sindirim arkı.


canaliculus carpi : anat. El bileği arkı.


canaliculus incisivus : anat. Aynı adı taşıyan siniri içeren, burunsalda eşli, damaksalda tek olan ark.


canaliculus infraorbitalis : anat. Aynı adı taşıyan siniri içeren ark.


canaliculus inguinalis : anat. Kasık arkı.


canaliculus nasolacrimalis : anat. Burnun alt boynuzcuğunun altına açılan gözyaşı-burun arkı.


canaliculus pyloricus : anat. Yaklaşık 2-3 cm. uzunluğundaki alt, sonuç bölümü.


canaliculus sacralis : anat. Kuyruksokumu kemiği arkı.


canaliculus spiralis cochleae : anat. Kavkı arkı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastulation : n. Blastula oluşması, morula'yı teşkil eden hücre kümesinin çoğalıp yeni bir diziliş göstermesiyle blastula'nın oluşması.


calcaneodynia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


carcinogen : n. Kanser meydana getiren herhangi bir madde.


cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


cretinism : n. 1. Doğuştan tiroidin az çalışmasındanileri gelen fiziki ve akli gerelik hali; 2. Miskinlik.


dermatogen : n. Herhangi bir cilt hastalığı antijeni, dermatojen.


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


ergasiomania : n. Marazi çalışma arzusu.


feminist : n. Kadın fizyoloji ve psikolojisini inceleyen bilgin.


globulicidal : a. Kanın alyuvarlarını yok eden.


implosion : n. İçeriye doğru çökme, büzüşme.


infarct : n. Enfarktüs.


jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:


notch : n. Çentik, diş.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


osmidrosis : n. Terin fena ve keskin kokması.


paraplexus : n. Yan karıncığın koroid ağı.


pneumoconiosis : n. Belirli tozların teneffüsü ile meydana gelen akciğer hastalığı.


previtamin : n. biochem. Vitaminlerin önmaddeleri.


scabicide : n. Uyuz etkeni (Sarcoptes scabiei)'ni öldürücü ilaç.