Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

canaliculus nedir?

canaliculus : n. Kanalcık, kanalikül.

canaliculus mastoideus : Mastoid kanalcığı (Fassa jugularis'in dışyan duvarı ve bir ince oluk ucunda bulunan delikten balar).


canaliculus tympanicus : Jacobson kanalı (Fossa jugularis'le canalis caroticus'un dış deliği arasında).


canaliculus alimentarius : anat. Sindirim arkı.


canaliculus carpi : anat. El bileği arkı.


canaliculus incisivus : anat. Aynı adı taşıyan siniri içeren, burunsalda eşli, damaksalda tek olan ark.


canaliculus infraorbitalis : anat. Aynı adı taşıyan siniri içeren ark.


canaliculus inguinalis : anat. Kasık arkı.


canaliculus nasolacrimalis : anat. Burnun alt boynuzcuğunun altına açılan gözyaşı-burun arkı.


canaliculus pyloricus : anat. Yaklaşık 2-3 cm. uzunluğundaki alt, sonuç bölümü.


canaliculus sacralis : anat. Kuyruksokumu kemiği arkı.


canaliculus spiralis cochleae : anat. Kavkı arkı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


chemical : a. & n. biochem. a) Kimyevi, kimyasal; b) Kimyasal maddeler, ecza.


cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


drug-store : n. İlaç satılan dükkan, eczane.


epulosis : n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleşme; 2. Nedbe


fibromium : n. İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


fulguration : n.Elektrik kıvılcımları ile yapılan teadvi.


intercolumnar : a. Sütunlar arasında.


subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.


hematoid : a. Kan halinde, kana benzer.


jejunojejunostomy : n. Jejunum'un iki ayrı parçası arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


matutinal : a. Sabahları görülen, sabah oluşan (gebelik bulantısı gibi).


oligospermia : n. Menide spermatozoidlerin azalması, oligospermi, oligospermatizm.


parathymia : n. Sürmenaj, zihni gerginlik.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


personality : n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Kişi, şahıs.