Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

canaliculus nedir?

canaliculus : n. Kanalcık, kanalikül.

canaliculus mastoideus : Mastoid kanalcığı (Fassa jugularis'in dışyan duvarı ve bir ince oluk ucunda bulunan delikten balar).


canaliculus tympanicus : Jacobson kanalı (Fossa jugularis'le canalis caroticus'un dış deliği arasında).


canaliculus alimentarius : anat. Sindirim arkı.


canaliculus carpi : anat. El bileği arkı.


canaliculus incisivus : anat. Aynı adı taşıyan siniri içeren, burunsalda eşli, damaksalda tek olan ark.


canaliculus infraorbitalis : anat. Aynı adı taşıyan siniri içeren ark.


canaliculus inguinalis : anat. Kasık arkı.


canaliculus nasolacrimalis : anat. Burnun alt boynuzcuğunun altına açılan gözyaşı-burun arkı.


canaliculus pyloricus : anat. Yaklaşık 2-3 cm. uzunluğundaki alt, sonuç bölümü.


canaliculus sacralis : anat. Kuyruksokumu kemiği arkı.


canaliculus spiralis cochleae : anat. Kavkı arkı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coliuria : n. İdrarda Escherichia coli bulunuşu.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


germicide : a. & n. 1. mikrop öldürücü (kıran), jermisit; 2. mikropları yokeden madde.


gram-positive : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı alan.l


healthless : a. Hasta.


hemopexin : n. biochem. Kanı pıhtılaştıran bir enzim, hemopeksin.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


homogeny : Bünyece birbirine benzeyiş, tecanüs.


hypopnea : n. Dakikadaki solunum sayısı ve solunum derinliğinin azalması ile belirgin solunum, yavaş solunum.


intertriginous : a. 1. Intertrigo ile ilgili; 2. İntertrigo gösteren, intertrigo'lu.


intracranial : a. Kafatasında bulunan veya meydana gelen.


intra-osseous : a. Kemiğin içinde.


labia : n. Dudaklar.


leptocephalic, leptocephalous : a. Uzun ve dar kafalı.


leucocyte : n. Akyuvar, lökosit, kandaki beyaz kürecik.


lipiduria : n. İdrarda yağ damlacıkları bulunuşu.


lumpy : a. Yumrular gösteren, topak otpak.


lycopene : n. biochem. Bazı sebzelerde bulunan karoten pigmenti, likopen.


macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.


microdactylia : n. El veya ayak parmaklarının normalden küçük olması, mikrodaktili.