Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

canaliculotomy nedir?

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystigerous : a. Kistli.


diarrheal : a. Diyareye ait.


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


erethitic : a. see: erethismic.


facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.


fasciectomy : n. Kas üzerindeki zar (fasya)'ın çıkarılması.


fermium : n. biochem. Fm sembolü ile bilinen, atom no:100 ve ato mağırlığı: 252 olan kimyasal element, fermiyum.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


integument : n. Deri, integumentum.


hydrolytic : a. 1. Hidroliz'le ilgili, 2. Hidroliz'e sebep olucu, hidroliz yapıcı.


hyperelectrolytemia : n. Klinik olarak meydana çıkmayan dehidratasyon.


irido- : pref. irid-.


lithotony : n. Mesaneye yapılan küçük bir kesiti gererek içerdeki taşın dışarı alınması, litotoni.


pseudosmallpox : n. Çiçek hastalığına benzer deri döküntüleri gösteren, hafif ateşin eşlik ettiği virütik hastalık, variola minor, alastrim.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.


pupillometry : n. Pupillometre aracılığıyla gözbebeği çapının ölçülmesi.


pylic : a. Vena porta ile ilgili.


pyretic : a. & n. 1. Ateşe ait, ateşe bağlı, ateşli; 2. (pl) Ateş ilacı.


rubor : n. 1. Kırmızılık; 2. (iltihap belirtilerinden biri); 2. Kırmızı yüzlülük, rubor.