Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

canabis nedir?

canabis : n. Kenevir yapraklarından elde edilen uyarıcı etkiye sahip toksik madde, esrar otu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.


bisulfate : n. biochem. Sülfata nazaran iki misli sülfat asidi ihtiva eden bir tuz.


blastocytoma : n. Farklılaşmamış embriyoner hücre (blastosit) lerden oluşan tümör, blastositom.


brachium : n. (pl. Brachia). Kol.


dysmorphophobia : n. Vücudunda herhangi bir şekil bozukluğuna sahip olmaktan aşırı korkma.


elasticity : n. Elastikiyet, esneklik,


enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


ferri : pref. biochem. Demirli.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


humectant : a. 1. Islatıcı, nemlendirici; 2. Sulandırıcı (eritci) ilaç.


hyperdactylia : n. Fazla parmaklılık, hiperdaktili.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


hyposensitive : a. Normalden aşağı hassas, duyarlığı azalmış.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


lumpy : a. Yumrular gösteren, topak otpak.


lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.


magnum : a. Büyük veya geniş.


myokymia : n. Adale seğirmesi.


odontatrophia : n. Diş atrofisi veya dişlerin kusurlu gelişimi, odontatrofi.


pepsin : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.