Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

camptospasm nedir?

camptospasm : a. See: Camptocormia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebron : n. Beyin dokusunda bulunan bir serebrosid (Serebronik asit, sfingosin ve galaktoz'dan oluşur).


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


exeresis : n. Bir sinir, damar, veya diğer bir kısım veya organın çıkarılması.


exfoliatie : a. 1. Pul pul veya ince tabakalar halinde dökülme gösteren, dökülücü; 2. dükölmeye sebep olan.


gonococcal : a. Gonokoklara ait.


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


hamartia : n. Dokunun gelişimi esnasında anormallik gösterişi, kusurlu doku gelişimi.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


hemoperitoneum : n. periton boşluğunda kan toplanması.


leproma : n. Cüzzamlı tümör veya şiş.


megalosyndactyly : n. Parmakların normalden büyük ve birbirine yapışık olmaları hali.


melanocarcinoma : n. See: Melanoma.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


myelasthenia : n. Belkemiği zafiyeti, miyelasteni.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


neurilemmoma : n. Sinirkını tümörü.


phentolamine : n. Adrenalin antagonisti.


platycrania : n. Vahşi kabilelerde kafa kemiğini yassılaştırma adei.


pragmatism : n. Bir fikir veya düşüncenin değerini, onu pratikteki fayda ve verimi ile ölçen felsefe görüşü, pragmatizm.