Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

camptospasm nedir?

camptospasm : a. See: Camptocormia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carelitis : n. Kalb iltihabı.


corticoafferent : a. Uyarıları çevreden beyin korteksine ileten.


engram : n. anlının karşılaştığı etkili uyarıların sinir sisteminde bıraktığı kabul edilen iz, herhangi bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


ferment : n. Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment.


genyantritis : n. Üstçene sinüsünün iltihabı


insusceptible : a. hissiz, duygusuz, müteessir olmaz, duymaz.


helminthiasis : n. barsaklarda parazit bulunması.


kassa : n. See: leprosy.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


nonsexual : a. See: Aseual.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


panhysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla tamamen çıkarılması.


pigmentary : a. 1. Boyaya ait; 2. İçinde boya bulunan, pigmentli.


pitch : n. 1. Zift pix; 2. Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde.


pleonectic : a. 1. Sahip olma hırsıyla ilgili, servet ihtirasınaait; 2. Fazla oksijen ile yüklü, aşırı oksijen ile doymuş (kan hakkında).


pleurography : n. Akciğer radyografisi, akciğerlerin röntgenle muayenesi.


pneumonectasia : n. See: Pulmonary emphysema.


rheotaxis : n. Suyun akımından meydana gelen hareket (hücre v.s. hk.).