Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

camptodactylia nedir?

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphorate : v. biochem. Kafurlaştırmak.


complement : n. biochem. Normal kanda bulunan ve özel amboseptor ile birleştiğinde bakteri veya diğer hücrelerin tahrip olmasını sağlayan madde, kompleman.


cordal : a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


tenontolemmitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


myofibroma : n. Kas ve bağ dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, miyofibrom.


othemorrhea : n. Kulak kanaması.


perinephric : a. Böbreği saran, perinefrik.


pioscope : n. Sütteki yağ miktarını ölçen alet.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


polyneuralgia : n. Çeşitli sinirlerin nevraljisi, polinevralji.


raynaud's disease : n. İdiyopatik trophoneurosis.


repletion : n. Dolgunluk, vücutta kan hacmının artışı.


roentgenography : n. Radyografi, röntgenografi.


sialoductitis : n. Stensen kanalı iltihabı.


talipes calcaneovarus : Ayağın yukarı ve içe dönük olduğu şekil bozukluğu.


thermic : a. Sıcağa ait.


trachelismus : n. Boyun kaslarının spazmı.