Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

camptodactylia nedir?

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corpuscle : n. 1. Yuvarlak şekil gösteren küçük cisim, partikül, korpüskül; 2. Kan hücresi, kan küreciği, yuvar (eritrosit veya lökosit gibi).


dentoid : a. Dişe benzeyen, diş ş eklinde.


enlargement : n. Büyüme, artma.


erythrite : n. biochem. Eritrit, renksiz ve billüri bir nebati alkol.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


hobnail liver : n. Karaciğer sirozu.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


intubate : v. Boğaz gibi bir organın içine boru salmak.


isodactylism : n. Parmakların birbirlerine nispetle eşit uzunlukta oluşu.


leprosy : n. Cüzam, miskin hastalığı, lepra.


mean : n. Orta, vasat, ortam.


metra : n. rahim, uterus. ratoni.


odontoscope : n. Dişleri muayeneye yarayan ayna, diş aynası, odontoskop.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


orthodontia : n. Çenedeki duruşları bozuk olan dileri düzgün bir duruşa getirmeyi öğretne bilim, ortodonsi.


oviform : a. See: Oval.


patroclinous : a. Anne tarafınan çok baba tarafına çeken (melezler hk.).


pectineal : a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; 2. Tarak şekli gösteren oluşumla ilgili.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.


saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.