Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

camptodactylia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis : n. Akciğerlerde ve bronşlarda yerleşen bazı mantar hastalıklarına verilen genel isim.


chemical : a. & n. biochem. a) Kimyevi, kimyasal; b) Kimyasal maddeler, ecza.


cholangeitis : n. Safra yolları iltihabı, kolanjit.


circulation : n. Dolaşım, deveran, sirkülasyon.


colpohysterectomy : n. Uterus'un vagina yoluyla çıkarılması, vaginal histerektomi.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


hemoptysis : n. Akciğerler veya solunum yollarından, ağız yoluyla kan gelmesi, kan tükürme, hemoptiz.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


hyperthermia : n. Anormal yüksek ısı, hipertermi.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


ovisac : n. Yumurtacık kesesi, Graaf folikülü.


pachynsis : n. Kalınlaşma.


pepsiniferous : a. Pepsin salgılayan


pepsis : n. Hazım.


phrenicectomy : n. Frenik sinirin tedavi maksadiyle kesilmesi, frenisektomi.


pilary : a. 1. Saç (kıl) lara ait; 2. Kıllı, tüyül.


presenile : a. 1. Erken yaşlanma ile ilgli; 2. Erken yaşlanma gösteren, erken yaşlanmış.