Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

camptodactylia nedir?

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


congener : n. Benzer madde ,diğer bir bileşiğe yapı bakımından benzeyen madde (Etkisi aynı veya ters olabilir).


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


gangliocytoma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden tümör, gangliyositom.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


vaccin : n. Aşı.


hyperoxaluria : n. Aşırı miktarda cereyan eden oxaluria.


intermenstrual : n. Menstruasyon periodları arasında cereyan eden.


intraparietal : a. Duvariçi.


malaxate : v. Yoğurmak, hamur haline getirmek.


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


normotonic : a. Normal tonüslü.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


parachromatopsia : n. Renk körlüğü.


parental : a. 1. Anne ve baba ile ilgili; 2. Anne ve babadan gelen, anne ve babadan alınan.


pathogen : n. Hastalık yapan madde veya mikro-organizmalar, patojen.


phago : pref. Yeme veya yoketme (ile ilgili).


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.