Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

camptodactylia nedir?

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burkitt's lymphosarcoma : n. Endemik malarya ve sivrisinek kaynaklı viral hastalıkların fazla miktarda görüldüğü, ayrıca çok aşırı güneş ışığı alan Afrika'daki bazı coğrafik bölgelerde çocukların çenelerinde görülen bir çeşit habibs tümör.


cinnabar : n. Kırmızı cıva sülfit.


edulcoration : n. Tatlılaştırıcı


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


encephalo-cancer : n. Beyin kanseir.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


gelmesine : n. biochem. Gelsemum'dan çıkarılan bir alkaloid (C2OH22N2O2).


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


hippocrates : n. Milattan önce 5. yüzyıl sonları ile 4. yüzyıl başlarında yaşamış hekimliğin babası olarak kabul edilen meşhur Yunan hekimi, Hipokrat.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


leukopeinc : a. 1. Lökopeni ile ilgili; 2. Lökopeni gösteren, lökopenili.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


otosteon : n. 1. See: Otoconia; 2. Kulak kemikçiği.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


periorchitis : n. Testislerin çevresindeki hücreli dokunun (tunica vaginalis testis) iltihabı, periorkit.


photoreceptor : n. Işığa hassas olan alıcı.


semitransparent : a. Yarı saydam, yarı şeffaf.