Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

camptodactylia nedir?

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deric : a. Ektoderme ait.


dissection : n. 1. Bir organizmayı tetkik için parçalra ayırma; 2. Teşrih; 3. Teşrih edilen şey, disseksiyon.


egotist : n. Kendini beğenen kimse, aşırı övünen kişi.


estrin : n. see: estrogen.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


tension : n. Gergenlik, damarlar içinde dolaşan kanın duvara yaptığı baskı, tansiyon.


homotonic : a. Aynı ton veya basınçtan olan.


inco-ordination : n. İntizamsızlık, teşevvüş, uygunsuzluk, koordinasyon bozukluğu.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


leontiasis : n. Yüzün aslanyüzüne benzer bir ifade aldığı cüzam tipi.


magnet : n. Mıknatıs


mammilliform : a. Meme başı şeklinde, meme başına benzeyen.


marfanil : n. biochem. Cilde tatbik edilen billuri bir madde (C7H10N2O2S).


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


nephalgia : n. Böbrek sancısı, nefralji.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


pathogen : n. Hastalık yapan madde veya mikro-organizmalar, patojen.


pericoronal : a. Diş kronu çevresinde bulunan, kronu saran.