Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

camptocormia nedir?

camptocormia : n. Vücudun anormal derecede bükülmesi, vücudun aşırı fleksiyonu (Sinirsel bozukluk veya histeriye bağlı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextrocular : a. Sağ gözü ile sol gözüne oranla daha iyi gören.


endothermal : a. Isı emen, ısı depo eden.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


intra-abdominal : a. Karında olan, karıniçi.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


meibomitis : n. See: Meibomianitis.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


otoconia : n. Kulağın membranöz labirentindeki küçük tanecik (otoconium)'ler, kulak tozu.


pachytic : a. Kalınlaşma gösteren, kalın.


pharmacopsychosis : n. Alkol, ilaç veya zehir sebebiyle meydanag elen akıl hastalığı.


primaquine : n. Sıtma ilacı.


protuberance : n. Yumrusu çıkıntı, tümsek, protuberantia.


pseudocholin steras : n. Kan plazmasında ve sinir dokusu dışında kalan bütün dokularda mevcut olan v kalıtsal olarak nitelenen bir enzim.


pterygomaxillary : a. Kanatsı çıkıntı ve damak kemiğine ait.


spondylomalacia : n. Omur veya omurların yumuşaması, spondilomalasi.