Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

camptocormia nedir?

camptocormia : n. Vücudun anormal derecede bükülmesi, vücudun aşırı fleksiyonu (Sinirsel bozukluk veya histeriye bağlı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


decoction : n. 1. Kaynatma; 2. Herhangi bir bitkisel maddenin su içinde kaynatılması ile elde edilen sıvı (ilaç)


dermatophytosil : n. See: Tinaepedis.


dextroduction : n. Gözün sağa doğru dönme hareketi.


dicophane : n. Pediculosis capitis ve diğer gövde parazitlerine karşı kullanılan tanınmış insektisid.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


feedback : n. Geri tepme, geri itilim, çıkış yapan bir şeyin tekrar giriş yapması, özellikle bir olay sonucu meydana gelen son ürünün aynı olayı başlatmak üzere tekrar devreye girişi.


fenestra : n. (pl. fenestrae). Pencere, pencere şeklinde delik.


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


fluorohydrocortisone : n. Sodyum retansiyonuna sebep olma yönünden, kortizona oranla 125 defa daha güçlü olan, bu nedenle de Addison hastalığında kullanılan bir madde.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


litholapaxy : n. Taşın mesanede ezilmesi ve parçaların çıkarılması.


mythomania : n. Marazi yalan söyleme ve mübalağa etme eğilimi, yalancılık, mitomani.


polyethylene : n. biochem. Etilenin polimerizasyonundan elde edilen bileşik madde.


postocular : a. Göz arkası, göz arkasında.


proton : n. 1. Hidrojen atomunun pozitif yüklü nüvesi, proton; 2. Bir vücut kısmının dumura uğramış ilkel parçası.


pyramidal : a. 1. Organ'ın piramit şekli gösteren kısmı ile ilgili; 2. Piramit'e benzeyen, piramit şeklinde, pydramidalis.