Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

camptocormia nedir?

camptocormia : n. Vücudun anormal derecede bükülmesi, vücudun aşırı fleksiyonu (Sinirsel bozukluk veya histeriye bağlı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastogenesis : n. Bir hücreden oluşan canlıların tomurcuklanma suretiyle çoğalması.


bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


dimorphous : a. 1. Dimorfizm'le ilgili; 2. Dimorfizm gösteren.


enteradenitis : n. Barsak mukozasındaki bezlerin iltihab4.


erythrorrhexis : n. Alyuvarların parçalanması.


gravid : a. Gebe, hamile.


hematotherapy : n. Kan veya plazma vererek hasatlığı tedavi etme, kan tedavisi.


incarcerated : a. Hapseilmiş, sıkışmış, boğulmuş.


indoxyluria : n. İdrarda fazla miktarda indoksil bulunuşu.


iridotomy : n. Gözün iris tabakasının içini kesme ameliyatı.


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


mollities : n.Anormal yumuşama.


nalidiixc acid : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


peritrichal : a. Üzeri kamçı şeklinde uzantılar veya titrek tüylerle örtülü (bakteri veya hücre hakkında).


pernasal : a. Burun yoluyla, burun aracılığıyla.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


phytopathogenic : a. Bitkinin yapı ve işlevini bozan, bitkilerde hastalık meydana getiren.