Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

camptocormia nedir?

camptocormia : n. Vücudun anormal derecede bükülmesi, vücudun aşırı fleksiyonu (Sinirsel bozukluk veya histeriye bağlı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calvarium, calvaria : n. Kafatası, kafa kubbesi.


breath : n. Nefes.


bronchial : a. Akciğerlerdeki nefes borularına (bronşlara) ait, bronchialis.


carrier : n. Patolojik olan veya patolojik olma ihtimalleri mevcut bulunan mikro-organizmaları taşıyan, başka fertlere bulaştıran, ancak kendisi hasta olmayan kimse, portör, taşıyıcı.


cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


cusp : n. 1. Gittikçe incelen çıkıntı, sivri çıkıntı; 2. Kalp kapakçığını oluşturan, yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri; 3. Diş tacı üzeirndeki küçük çıkıntılardan her biri.


cuticularization : n. Sıyrılmış deri kısmı veya yara üzeirnin epidermis'le örtülmesi.


defibrinated : a. Fibrini alınmış, fibrinsiz.


desiccative : a. Kurutucu, kurutan.


emepronium bromide : n. İdrar kesesinin kasılmasını önleyen atroin benzeri bir madde.


erythropenia : n. Eritrosit yokluğu, eritropeni.


exclave : n. Anaorgana tutunmuş organla aynı yapıyı gösteren parça (Özellikle pankreas, tiroid v.s. bezler üzerinde görülür).


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


nude : a.&n. 1. Çıplak, elbisesiz; 2. Çıplak vücut.n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


oligomania : n. Hafif dereceli akıl hastalığı, hafif derecede manyaklık, oligomani.


osteoporosis : n. kemik dokusunun içinde anormal derecede boşluklar oluşumu, osteoporoz.


platypodia : n. Ayak tabanının düzlüğü, düztabanlık.