Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

camptocormia nedir?

camptocormia : n. Vücudun anormal derecede bükülmesi, vücudun aşırı fleksiyonu (Sinirsel bozukluk veya histeriye bağlı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitis : n. Vena cava (anatoplardamar) iltihabı.


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


eponym : n. Hastalık, bulgu, organ, oluşum vs'ye onun üzerinde çalımış kimsenin adına dayanılarak verilen kişi ismi.


exogamy : n. Farklı hücrelerden meydana gelen elemenlerin birleşmesinden meydana gelen döllenme.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


isopathy : n. Hastalığı misli ile tedavi usulü.


Killians's operation : n. Supra-orbital kısma dokunmadan frontal sinusun kürete edilmesi.


lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.


micrencephaly : n. Beynin anormal ve küçük ve tamg elişmemiş olması, mikrensefali.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


normothermia : n. Vücut ısısının normal sınırlar içinde olması.


oxime : n. biochem. Hidroksilaminin bir aldehid veya keton tesiriyle elde edilen madde.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


prepyloric : a. Pilor önünde.


pulsion : n. 1. Herhangi bir yönde dışarıya doğru itilme; 2. Şişlik, şiş.


saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.


scarificator : n. Hacamat yapan alet.


schistocormia : n. Gövde üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.


spermoneuralgia : n. Sperma kordonu nevraljisi.