Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

camptocormia nedir?

camptocormia : n. Vücudun anormal derecede bükülmesi, vücudun aşırı fleksiyonu (Sinirsel bozukluk veya histeriye bağlı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoma : n. Epitel veya gudde dokusundan türeyen habis tümöral kütle, karsinoma.


cardiomyopathy : n. Kalb adalesinin akut, subakut veya kronik hastalığı.


corticoefferent : a. Uyarıları beyin korteksinden çevreye ileten.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


exteriorization : n. Dışarıya açılma.


exflagellation : n. Protozoon'n dışarıya doğru kamçı şeklinde uzantılar meydana getirmesi.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


intima : n. Damarların en iç tabakası (gömleği), intima.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


malpractice : n. Bir doktorun itinasızca veya yanlış tedavisi.


nevoid : n. Ben şeklinde olan.


oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


ovicide : n. 1. Yumurtaların yokolması; 2. Belirli organizma yumurtalarını tahribeden faktör (ilaç).


paranephros : n. Böbreküstü bezi.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


prohormone : n. Hormon öncüsü madde.


recuperate : v. Yeniden sağlığına kavuşmak, eski sıhhatini kazanmak.


spermatorrhea : n. Menini nkendiliğinden (cinsi uyartısız) akması, spermatore.


stertorous : a. Horlama gibi ses çıkaran, hırıltılı, göğsü tıkanmış gibi.