Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

campimetry nedir?

campimetry : n. Kampimetre aracılığıyla görüş alanı sınırlarının ölçülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloruria : n. İdrarda kloridlerin çoğalması.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


desmorrhexis : n. Bağ rüptürü.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


dysorexia : n. İştahsızlık.


eucatropine hydrochloride : n. lardaki gibi boyanan kromatin madde (C17H25O3N.HCı).


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


gaze : v. & n. 1. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakmak; 2. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakış, dik bakış.


glucinum : n. biochem. Se: Beryllium.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


hormonogenesis : n. Herhangi bir hormonun oluşması.


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


lipohagic : a. 1. Yağı emerek içine çeken, yağı kendi yapısına alan; 2. Yağı eriten, yağı parçalayan.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


pleomastia : n. Fazla sayıda meme bulunması, çok memelilik.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.


sacral : a. Sakruma ait, sakral, sacralis.


salpingooophoroperitonitis : n. Tuba uterina (Fallop tübü), ovaryum ve pelvis peritonunun, gonokoklar sebebiyle oluşan müşterek iltihabı, salpengoooforoperitonit.