Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

campimetry nedir?

campimetry : n. Kampimetre aracılığıyla görüş alanı sınırlarının ölçülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


cytosmear : n. Hücrelerin mikroskopik muayenesi için lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma.


druggist : n. Eczacı.


gradatim : adv. Tedricen, gittikçe.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


hepatocellular : a. Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen.


horizontal : a. Ufki, yatay, horizontal, horizontalis.


infratemporal : a. Şakakaltı.


intubate : v. Boğaz gibi bir organın içine boru salmak.


lien (o) : pref. Dalak.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


omphaloma : n. Göbek tümörü.


osetoplast : See: Osteoblast.


palatography : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketlerin, palatograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


periostoma : n. Kemik çevresindeki kemiksi oluşum.


population : n. Nüfus, ahali. C3 poplation,Aklen veya bedenen sakat (kusurlu) olan kişiler.


postparalytic : a. Felç krizi (nöbeti) ni müteakip.


recrement : n. İfraz edilip tekrar vücuda alınan madde.