Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

campimeter nedir?

campimeter : n. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


cerebellitis : n. Beyincik iltihabı.


deferentitis : n. Sperma kanalı iltihabı.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


homogenetic : a. Hemcins olan.


homologous : a. Yapı ve kaynak bakımından birbirine benzeyen.


hypoinosemia : n. Kandaf ibrin azalması.


imperforate : a. Delinmemiş.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


lumbricosis : n. Askaris'lerin barsaklarda bulunuşu ile belirgin patolojik durum, özellikle Ascaris lumbricoides'in sebep olduğu enfestasyon.


masthelcosis : n. Meme dokusunda ülser oluşması.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


momentum : n. 1. Bir cismin hareket miktarı, moment; 2. Kitlenin sürat ile çarpımı.


odontocele : n. Diş yuvası kisti, odontosel.


postholith : n. Glans penis ile sünnet derisi arasında toplanan maddelerin sertleşmesi ile oluşan taş, sünnet derisi taşı.


pretracheal : a. Trakea önünde.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.


splenadenoma : n. dalağın pulpa kısmının gelişmesi.


stenotic : a. Anormal daralma veya büzülme ile belirli olan.