Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

campimeter nedir?

campimeter : n. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.


euplasia : n. Dokunun normal oluşu, hücrelerin ait olduğu dokuya has yapı ve şekil göstermesi, öplazi.


french chalk : n. Pudra.


hepatolienomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


uterorectal : a. Uterus ve rektuma ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


hematopexin : n. Kanın pıhtılamasına sebep olan herhangi bir madde.


hormonal : a. 1. Hormon veya hormonlarla ilgili; 2. Hormon özelliği gösteren, hormon niteliğinde.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


iodate : n. biochem. İyodik asidin tuzu.


macropsia : n. Eşyaları büyük görme, makropsi.


metamyelocyte : n. Genç lökosit, metamiyelosit.


nosetiology : n. Hastalık sebeplerini konu alan tıp dalı, nozetiyoloji.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


osphresis : n. Koklama duyusu.


peptonoid : n. Pepton'a benzeyen madde.