Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

camphorate nedir?

camphorate : v. biochem. Kafurlaştırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


digestion : n. Hazım, sindirim.


engram : n. anlının karşılaştığı etkili uyarıların sinir sisteminde bıraktığı kabul edilen iz, herhangi bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim.


epididymitis : n. Epididim iltihabı (çok kere belsoğukluğu veya tüberkülozdan olur), epididimit.


hematoxylin : n. biochem. Doku ve hücre boyalarında kullanılan bir boya maddesi.


hydrovarium : n. Yumurtalıkta sulu sıvı bulunması.


hyperphoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hiperfori.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


kinesia : n. Hareket hastalığı, kinezi.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


neurochemistry : n. Sinir sistemi kimyası.


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


otoconium : n. (pl. otoconia). Yüksek omurgalı hayvanların iç kulaklarında bulunan küçük kalker parçacıkları.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.


phago : pref. Yeme veya yoketme (ile ilgili).


pleurrhagia : n. Plevra'dan gelen kanama, plevra kanaması.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


pomphus : n. Sivilce, kabarcık.


pseudogestation : n. see: Pseudopregmancy.n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.