Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

camphorate nedir?

camphorate : v. biochem. Kafurlaştırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram, : n. Bronkografi ile elde edilen film.


carbolic : a. biochem. Fenollü.


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


cystolith : n. mesane taşı.


dichromatic : a. 1. Esas renklerin yalnız ikisini görebilen; 2. Sadece iki renk gösteren iki rengi olan.


ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.


endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.


exo : pref. Dışında, dışarda.


extravaginal : a. Vaginadışı.


fibromyoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miyom, fibromiyom.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


kineplastic surgery : n. Bazı adale gruplarının izole edilerek, modifiye bazı protezlerin çalışmasını sağlama içinde görevlendirildiği gibi bir çeşit ameliyat.


leptospira : n. Bir bakteri türü.


mamilia : n. See: Mammilla.


megacardia : n. Kalp büyümesi, kalp hipertrofisi.


mericysm : n. Geviş getirme, regurrisman.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.