Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

camphor nedir?

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).

Monobromated camphor : biochem. Müsekkin olarak kullanılan renksiz billuri cisim (C16H15BrO).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


dysorexia : n. İştahsızlık.


endotheliotoxin : n. biochem. Endoteli yokeden bir toksin.


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


gasserectomy : n. Gasserian ganglionun cerrahi olarak çıkarılması.


gavage : n. Çiğnetici kasların tetanosundan dolayı ağzı açılayaman hastaların burundan lastik sonda ile beslenmeleri.


homodont : a. Dişleri şekil bakımından birbirinin aynı olan.


inherited : a. Anne babadangeçen, atalardan geçen, atalardan gelen.


inosemia : n. Kanda fibrin fazlalığı, inosemi.


maldevelopment : n. Kusurlu gelişim, gelişim anomalisi.


mellite : n. Balla hazırlanan ilaç.


osphresiology : n. Kokubilim, kokular ve koklama duyusu bilgisi.


pelviureterograhy : n. See. Pyelography.


pneumothorax : n. 1. Plevra boşluğunda hava veya gaz toplanması, pnömotoraks; 2. Ciğer söndürme, hava verme.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


polythiazide : n. Diüretik.


pseudoarthrosis : n. İyileşmemiş kırık yerinde meydana gelen yalancı eklem, psödoartroz.


pyo-ovarium : n. Yumurtalık apsesi.


serolemma : n. Yalancı amniyon meydana getiren zar.