Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

camphor nedir?

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).

Monobromated camphor : biochem. Müsekkin olarak kullanılan renksiz billuri cisim (C16H15BrO).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackhead : n. 1. Karaciğer ve yüzde ülseratif lezyonlarla belrigin yüzde siyanoz manzarası gösteren protozoa cinsi bir parazitin sebep olduğu ağır hastalık, histomoniasis; 2. Yağ bezi ağızlarında yağ ifrazı ve pislik karışımından ibaret siyahımsı renkte kitlelerin toplanmasıyla belirgin durum, comedo.


cacatory : a. 1. Şiddetli ishalle ilgili; 2. Şiddetli ishal gösteren, ağır ishalle belirgin.


cephalothoracopagus : n. Baş ve göğüsleri birbirine yapışık ikizler, bu şekille belirgin hilkat garibesi.


cheilosis : n. Özellikle riboflavien eksikliğine bağlı olarak gelişen dudak köşelerinin çatlayıp yarılmasıyla belirgin durum.


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


ectoscopy : n. Bir organın dıştan incelenmesi (muayenesi), ektoskopi.


esophagogastoplasty : n. Yemek borusu ile mide arasında kardia'yı ilgilendiren ameliyat, kardioplasti.


glasses. : n. Gözlük.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.


hypomelancholia : n. Hafif melankoli, hipomelankoli.


isocellular : a.Aynı hücrelerden oluşan.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


lymphangiography : n. 1. Lenf damarlarının radyografisi; 2. Lenf organlarının tavsifi (tarifi), lenfanjiyografi.


microbiophobia : n. Mikrop almaktan aşırı korkma, mikrop korkusu.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


pathosis : n.Marazi durum, hastalıklı hal.


plasmapheresis : n. 1. Plazma proteinlerinin elektroforez yolu ile birbirlerinden ayrılması; 2. Kanın şekilli elementlerinin santrifugasion yolu ile plazmadan ayrılması.


polydipsia : n. Çok su içme, aşırı susuzluk hissi, susama


pyelotomy : n. Piyelonu kesme ameliyesi.