Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

camphor nedir?

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).

Monobromated camphor : biochem. Müsekkin olarak kullanılan renksiz billuri cisim (C16H15BrO).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


chiasm : n. Kiyasma, çapraz, chiasma.


conception : n. Gebe kalma, ana rahmine düşme, döllenme.


cyanuria : n. İdrarın mavimsi renkte oluşu.


dehydro-androsterone : n. biochem. Erkek idrarından elde edilen androjen bileşim.


disulphate : n. biochem. Bisülfat. Yer değiştirebilir bir hidrojen atomuna sahip sülfat.


esthesiometer : n. Herhangi bir duyumla ilgili hassasiyeti ölçen alet, özellikle derinin duyum yeteneğini ölçen alet.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


flex : v. 1. Bükmek, eğmek; 2. Bükülme yeri.


gliomatous : a. Gliyomlu.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


jaundiced : a. Sarılıklı.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


myatonia : n. Kas atonisi, miyatoni.


neuroclonic : a. Sinir kasılması ile belirli.


neurocranium : n. Kafatasının beyini içine alan kısmı.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


papilledema : n.Göz diski ödemi.


pericaditic : a. Perikardite ait.