Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

camphene nedir?

camphene : n. biochem. Halis neftyağı (C10H16).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

critical : n. 1. Hastalık nöbetiyle ilgili, kriz'le ilgili; 2. Tehlikeli; 3. Yaş dönümü ile ilgili, menopoz devresine ait.


electrocoagulation : n. yüksek frekanslı ceryanla dokuların bazı kısımlarının pıhtılaştırılması.


fibroglioma : n. Lifli elementler ihtiva eden gliyom.


flare : n. Deride bir böcek ısırığının veya muharriş bir maddenin sebep olduğu kızarıklık.


inanition : n. Tamamen gıdasız bırakılmış birk vücudun aldığı fiziki durum, gıdasızlık, inanisyon.


invaginated : a. 1. Kendine komşu kısım içine, eldiven parmağı şeklinde girmiş; 2.Kılıfla sarılmış, kılıfla örtülü.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


lymphadenitis : n. 1. Lenf düğümü iltihab, lenfadenit, adenolenfit; 2. Altçene lenf bezlerinin had veya kronik iltihabı.


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


monocytic : a. Monosite ait.


ophthalmology : n. Göz ve göz hastalıkları bilgisi, oftalmoloji.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


phosphocreatine : n. biochem. Fosforik asitle kreatinin birleşmesinden meydana gelen madde.


sanguivorous : a. Kan içen, kan içerek yaşayan.


stertorous : a. Horlama gibi ses çıkaran, hırıltılı, göğsü tıkanmış gibi.


syntropic : a. Aynı yöne çevrilmiş.


thyroparathyroidectomy : n. Tiroid faaliyetinin azalması, tiropeni.