Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

camphene nedir?

camphene : n. biochem. Halis neftyağı (C10H16).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


mia water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.


interaction : n. Birbirine tesir etme, iki ayrı şeyin birbirini etkilemesi.


phycocyanin : n. biochem.Yosunlardan elde edilen mavi bir pigment.


terpin hydrate : n. biochem. Müzmin öksürükte kullanılan renksiz parlak kristaller veya beyaz toz (C10H2053H2O).


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


myelomeningocele : n. Omurilik meninks fıtığı, miyelomeningosel.


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.


onycho- : pref. Tırnakla ilgili.


optometrist : n. Optometri uzmanı.


oriental : a. Doğu memleketleri ile ilgili, doğu memleketlerinde görülen.


packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.


phlebography : n. 1. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben ven veya venlerin röntgen filminin alınması, ven radyografisi; 2. Flebograf aracılığıyla venöz nabıt atımlarıın çizelge halinde kaydedilmesi, flebografi.


phosgene : n. biochem. Bir çeşit zehirli gaz (COCI3).


photodromy : n. Işığa maruz bırakılan eriyik içinde dağılı, taneciklerin ışığa yönelme veya ışıktan uzaklaşma hareketi, fotodromi.


purulent : a. 1. Cerahat oluşturan, cerahatli; 2. Cerrahatle ilgili, cerahate balğı, 3. Cerahat gibi, cerahate benzer.


rotz : n. Atlarda ruam hastalığı, atlara mahsus nezle gibi fakat çok tehlikeli bir hastalık (See: Glanders).


tetanin(e) : n. 1. Tetanoz mikrobunun hasıl ettiği kimyasal zehir.