Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

camphene nedir?

camphene : n. biochem. Halis neftyağı (C10H16).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnishing : n. Dişçilikte, diş yüzeyini düzletip pralatma işlemi (Dolgu v.s'den sonra).


cysticotomy : n. Kesit yaparak safra kanalını açma.


dysautonomia : n.Otonom sinir sisteminin düzensiz çalışması ile belirgin kalıtsal hastalık (İstemli hareketlerde düzensizlik, zaman zaman konvülziyonlar ve efeksiyonlara eğilim görülür).


enarthrosis : n. Yuvarlak oynak (eklem) enartroz.


mia brow : Kaş, supercilium.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


hydantoin : n. biochem. Allantoinden elde edilen billüri bazik madde.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


mesovarium : n. Yumurtayı yerinde tutan periton kıvrımı.


meteorology : n. 1. Sıcaklık, soğuk, yağmur, fırtına v.s. gibi hava olayları bilgisi, meteoroloji; 2. Belirli bir yerin hava olayları.


myotonia : n. bir kasın tonik spazmı, miyotoni.


osteophage : n. See: osteoclast.


perivesical : a. Mesaneyi sarana.


phenolsulfonphthalein : n. biochem. Böbrek fonksiyon testlerinde kullanılan kırmızı billuri toz.


polymorphism : n. 1. Bir kaç şekilde bulunma hali, bir kaç şekil gösterme niteliği, özellikle aynı canlının bir kaç değişik tip gösterme hali 2. Gelişimin değişik devrelerinde farklı şekiller gösterme hali veya özelliği, polimorfizm.


punctate : a. Benekli, nokta nokta, lekeli.


rheum : n. 1. Mukoza bezleri tarafından salgılanan gözyaşı, sümük veya tükrük gibi seröz sıvılar; 2. Nezle.