Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

camphene nedir?

camphene : n. biochem. Halis neftyağı (C10H16).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradycardia : n. Kalbin dakikadaki vuruş sayısının azalması.


bronchorrhagia : n. Bronşlardan kan gelmesi, bronş kanaması.


chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


chymification : n. Yenilen gıdaların midedeki sindirim enzimleri etkisiyle kimüs haline dönüşmesi, kimüs oluşması.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


exaggeration : büyültme, abartma, mübalağa.


gastr(o) : n. Mide, gaster (bazan karın).


lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.


homosexuality : i. Aynı cinse karşı cinsel arzular taşıma, homoseksüellik.


ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.


inhibition : n. Herhangi bir olayın meydana gelmesine engel olma, inhibisyon, azaltıcı tesir yapma.


intradural : a. Dura mater içi.


lochiorrhagia : n. Aşırı miktarda loşi gelişi.


mesonphros : n. (pl. mesonephron) Embriyonun ifraz organı, mezonefron, mezonefroz.


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


nod : pref. Yumru, düğüm anlamına önek.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


parachroma : n. Cildin renksizleşmes,i cilt uçukluğu.


quarantine : n. Karantina, tecrithane.