Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

camphene nedir?

camphene : n. biochem. Halis neftyağı (C10H16).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoridectomy : n. Klitorisin ameliyatla çıkarılması.


dissectible : a. Gözle görülebilen veya çıkartılabilen hale gelebilir; teşrihi mümkün.


fibromatous : a. Fibromu, fibromatöz.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


misanthrope : n. Nefret sebebiyle insanlardan kaçan kişi, insanlara karşı düşmanlık besleyen kimse.


necrobiotic : a. Nekrobiyoza ait.


omagra : n. Omuz romatizması.


osphyitis : n. Bel iltihabı.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


perodactylia : n. Parmakların doğuştan yetersiz gelişme veya şekil bozukluğu göstermesi hali.


photosensitization : n. 1. Işığa karşı duyarlık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterişi hali; 2. Herhangi bir şey (canlı, kimyasal madde v.s.)'i ışığa karşı duyarlı kılma.


pillet : n. Küçük hap.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


potomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, içkilere karşı aşırı istek ve içme eğilimi gösterme, potomani.


presbycardia : n. Yaşlılığa bağlı olarak kalbin çalışma gücünün azalması, yaşlılığa bağlı kalb hastalığı.


pyknolepsy : n. Çocuklarda üstüste gelen epilepsi krizleri.


siqua : n. Çocuklarda barsakların emme (absorption) yüzeyini hesaplamaya yarayan Pirquet tarafından teklif edilen bir ölçü olup, çocuun santimetre cinsinden oturma yüksekliğinin karesine istinat eder.


threonine : n. biochem. Tabi bir aminoasid.