Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

camera nedir?

camera : n. Kamara.

camera anterior bulbi : anat. Gözün ön odası.


camera occuli : Göz kamarası (odası).


camera posterior bulbi : anat. Gözün arka odası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinomatous : a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kanser yapısında, kanser tabiatında.


circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


ectodermic : a. Ektodem'le ilgili.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


embryoblast : n. Blastosist'te ilerde embriyo'yu oluşturacak olan hücre kümesi.


erythrasma : n. Uylukların iç taraflarında torbalarda ve koltuk altlarında meydana gelip kırmızı plaklarla kendini gösteren kronik ve bulaşıcı bir deri hastalığı.


ileoc(a) ecal : a. İlyum ve çekuma ait.


hypertrichosis : n. Aşırı akıllılık, anormal derecede kıllanma (genel veya mevzi olabilir).


inarticulate : a. Mafsalsız, oynak yeri olmayan, eklemsiz.


infarction : n. 1. Dokuda besleyici damarın pıhtı ile tıkanması nedeniyle nekroz bölgesi oluşması; 2. Besleyici damarın tıkanmasına bağlı olarak meydana gelen nekroz bölgesi.


isomorphism : n. Aynı şekilde olma, şekil benzerliği (eşitliği), izomorfizm.


lethargy : n. Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali, kişide çevre ve uyarılara karşı his ve ilginin tamamen kayboluşu ile belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali.


nausea : n. 1. Mide buluntası; 2. Bulantıdan önce duyulan his, noze.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


pneumato : pref. See: Pneum


prototroph : n. Gelimek için büyüme faktörüne ihtiyacı olmayan canlı.


radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.


reins : n. Böbrekler, böğürler, bel.