Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

camera nedir?

camera : n. Kamara.

camera anterior bulbi : anat. Gözün ön odası.


camera occuli : Göz kamarası (odası).


camera posterior bulbi : anat. Gözün arka odası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotchy : a. Lekeler gösteren, lekeli.


bulimia : n. Çok kuvvetli iştah, doymaz iştah hastalığı.


cerebration : n. Beyin faaliyeti, beynin işlemesi, düşünüş.


certification : 1. Bildirilmesi zorunlu bir hastalığı gerekli yerlere bildirme; 2. Belli bir dalda uzmanlaştığına dair belge kazanam; 3. Hastayı zorunlu olarak akıl hastanesine yatırma.


cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


cysto-urethropexy : n. İdrar kaçırmanın önüne geçmek için yapılan ve idrar kesesi ile üst uretranın ön tarafa tespit edilmesini sağlayan girişim.


decase : n. Ölüm, vefat.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


diuresis : n. İdrar ifrazının çoğalması.


fornix : n. (pl. fornices). Çıkmaz, tavan, forniks.


glycosialia : n. See: glycoptyalism.


inoculum : n. Aşılamada kullanılan malzeme.


laryngostomy : n. Gırtlak fistülizasyonu, larengostomi


microphobia : n. Marazi mikrop korkusu, mikrofobi.


nidus : n. (pl. Nidi). Kuşuyvası (beyinciğin altyüzünün iki tarafındaki çukurlardan biri), nidus avis.


nosogeography : n. See: Geomedicine.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


perilymphangia : a. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen.


sphenorbital : a. Sfenoid kemik orbita ile ilgili.


splenculus : n. Tali dalak.