Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calyx nedir?

calyx : n. (pl. calyces). Çanak

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleaching : n. Ağarma, beyazlaşma.


brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


choriocarcinoma : n. Koryon vilüsları epiteli (trophoblast)'nden gelişen kötü huylu tümör, koryokarsinom.


conductance : n. İletkenlik (elektrik).


construction : n. His ile idrak etme.


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).


homogenization : n. Yapı bakımından bütünlük kazandırmal, tümüne aynı yapıyı verme, homojenleştirme.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


inherent : a. 1. Tabiatında mevcut bulunan; 2. Ana ve babadan edinilmiş vasıflara (hususiyetlere) ait.


kinematograph : n. Hareket halindeki cisimlerin faaliyetini sürekli olarak gösteren alet, kinematograf.


manipulative : a. El hünerine dayanan, eli ustaca kullanarak yapılan.


microcythemia : n. See: Microcytosis.


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


periesophagitis : n. Özofagusu saran dokuların iltihabı.


planuria : n. İdrarın tabii olmayan yoldan çıkarılması.


plica : n. (pl. Plicae). Plika; 1. Büklüm (deri), kıvrım; 2. Polonyaya mahsus saçları hasır haline koyan bir deri hastalığı.


psychokinesis : n. Zihnin arada fiziki kuvvet olmadan maddeye tesirler.