Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calyx nedir?

calyx : n. (pl. calyces). Çanak

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoreceptor : n. Vücuttaki kimyasal değişimleri hissederek refleks etki ile bir kısım vücut fonksiyonlarını düzenleyen hücre topluluğu (özellikle carotid ve aortik cisimciklerde bulunan bu hücre kümeleri vücuttaki kimyasal değişimlere karşı hassastır. mesela bu mekanizma ile kanın O2 seviyesini kontrol altında tutarlar ve buna göre solunum ve dolaşım merkezlerinin çalışmasını düzenlerler).


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


deutero-albumose : n. biochem. Suda veya tuzlu eriyiklerde eriyebilen albümoz.


dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


fluorohydrocortisone : n. Sodyum retansiyonuna sebep olma yönünden, kortizona oranla 125 defa daha güçlü olan, bu nedenle de Addison hastalığında kullanılan bir madde.


impatent : a. Kapalı, tıkalı.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


oesophagectasis : n. Normalden daha geniş durumda olan yemek borusu.


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


osmoceptor : n. Koku reseptörü.


palpation : n. 1. El ile dokunarak muayene; 2. Hastanın elle yapılan muayenesi, palpasyon.


pancreatopathy : n. Pankreas hastalığı.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.


pedophobia : n. Çocukladan korkma, çocuklara karşı ürküntü besleme.


penthrane : n. Methoxyfluorane'in müstahzar adı, inhalasyon anetezisi için kullanılan uçucu bir sıvı.


plethoric : a. 1. Pletor hali ile ilgili; 2. Pletor hali gösteren, pletor ile belirgin.