Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calyculus, nedir?

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


conglobate : a. Yuvarlak kitle teşkil etmiş yuvarlak kitle halinde toplanmış.


crisis : n. 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği eya öleceğinin belli olduğu an, kriz (Düzelmeyi göstermek üzere yüksek ateşin aniden düşmesi, öleceğini göstermek üzere hastanın birdenbire koma'ya girmesi gibi); 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


exstrophy : n. Bir organın içinin dışa dönmesi (idrar kesesi gibi).


fibrinogenic : a. Fibrin meydana getiren.


fibrogen : See: Fibrinogen.


homeo : pref. Benze.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


introduction : n. İçeri sokma, içeri yerleştirme, geçirme (Nefes borusuna tüp geçirme veya cerahat bulunan boşluğa, boşaltma amacıyla tüp veya fitil yerleştirme gibi).


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


microcalorie : n. Küçük kalori.


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


perinephric : a. Böbreği saran, perinefrik.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.


redundant : a. Gerekenden fazla, normalden fazla.


spirillicide : n. Spirilleri yok eden ilaç.