Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

calyculus, nedir?

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


centrifuge : n. Dönerek çalışan ve yerçekimi gücünü artırarak yoğunlukları farklı maddelerin birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan aygıt, santrifüj cihazı.


cyanotic : a. Siyanoza ait.


deprivation : n. Mahrum etme, mahrumiyet.


heredity : n. İrsiyet, soydanlık, kalıtım.


halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


hysterolysis : n. Rahimi çevresindeki yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


implosion : n. İçeriye doğru çökme, büzüşme.


ischium : n. Kalça kemiğinin bir kısmı, iskiyum, oturga kemiği.


jacket : n.Caket.


law : n. Kural, kanun.


mutase : n. biochem. Molekülün inşa tarzını değiştiren bir enzim.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


pneumoradiography : n. Hava zerkedildikten sonra bir kısmın radyografisi.


preparatory : a. See: Preparative.


quinidine : n. biochem. Kinidin, chincona bitkilerinden elde edilen bir alkaloid (kalb aritmilerinde kullanılır).


rennin : n. 1. Lab mayası, sütü pıhtılaştırmağa yarayan bir enzim (midede bulunur), chymosin.


sclerokeratoiritis : n. Sklera, kornea ve iris iltihabı.