Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

calyculus, nedir?

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpopedal : a. Ellere ve ayaklara ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


chylifaction : n. Kilüs'ün oluşması.


coronary : a. taçsı, koroner.


dystonic reaction : n. Mental ilaçların etkisini nitelemek için kullanılan bir deyim.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


encephalolith : n. Beyin taşı.


fibromyectomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyektomi.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


interauricular : a. See: interatrial.


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


hemosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nde kan toplanması.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


iliocolotomy : n. İliak bölgeden kesit yaparak kolon'u açma.


karyokinetic : a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. Karyokinez gösteren, karyokinez niteliğinde.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


osteoclast : n. 1. Büyüme halindeki kemiğin içinde kemik dokusunu yiyerek iç boşlukları meydana getiren çok nüveli iri hücrelerden biri; 2. Sakatlığı tedavi maksadiyle kemik kırma ameliyesinde kullanılan alet, osteoklast.


periesophaeal : a. Özofagus çevresinde, ösofagus (yemek borusu)'u çevreleyen.


per rectum. : a. Rektum yoluyla, rektum aracılığıyla.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.