Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calyculus, nedir?

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


cholangiocarcinoma : n. Intrahepatik safra yolları epitelinden gelişen adenokarsinom.


cholecystolithiasis : n. Safra kesesinde bir veya daha çok sayıda taş bulunması hali.


cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


electrocardiographyy : n. Kalbin çalışmasından doğan aksiyon akımlarının yazılması.


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


gyrectomy : n. Beyin kıvrımının ameliyatla çıkarılması.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


menticide : n. Bir şahsın zihninin tahrip edilmesi.


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


perforation : n. Perforasyon: 1. Delme; 2. Bir organın duvarlarının delinmesi, delik.


plantaris : n. taban kası.


short : a. Kısa (boylu).


strongyle : n. İplik kurdu.