Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

calx nedir?

calx : n. biochem. Kireç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


cryopexy : n. Retina ayrılmalarında dondurmak suretiyle yapılan cerrahi tesbit.


erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.


flatulence : n. Gazlı (yelli) olma.


gliosome : n. Nevrogli hücrelerinde görülen tanecik.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


hemiglossectomy : n. Dilin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hydropathy : n. Su ile tedavi usulü, hidroterapi.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


ischuria : n. İdrar tutulması, işüri.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.


nonvillous : a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüssüz.


ovarian : n. Yumurtalığa (ovariuma) ait, ovarialis (ovaricus).


oxycalorimeter : n. Yanan oksijen miktarını ölçmesuretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet, oksikalorimetre.


pericranial : a. 1. Pericranium'la ilgili; 2. Kafatası çevresinde.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.


pneumonolysis : n. Plevranın göğüs duvarından ayrılması.


profundus : a. derin.