Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calx nedir?

calx : n. biochem. Kireç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholithiasis : n. Bronş veya bronşiyollerde taş oluşması.


constriction : n. 1. Sıkışma, büzülme, daralma (Damar lümeninin daralması gibi); 2. Sıkışma hissi, daralma hissi (Nefes darlığı esnasında olduğu gibi).


dactylate : a. parmağa benzeyen.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


folliculosis : n. Lenf foliküllerinin aşırı gelişimi.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


hematothermal : a. Sıcak kanlı.


homokeratoplasty : n. Aynı türe mensup hayvandan alınan kornea grefinin havyanın hasta korneasına yerleştirilmesi, diğer bir kimse korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması, homokeratoplasti.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


inframaxillary : a. Çenealtı.


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


ketoplasia : n. Keton oluşumu.


leptocephalus : n. Leptosefali gösteren kişi.


leptodermic : a. İnce derili (ciltli).


leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


noctiphobia : n. Marazi gece (Karanlık) korkusu, noktifobi.