Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calx nedir?

calx : n. biochem. Kireç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphrasia : n. Konuşma zorluğu, konuşamamazlık.


compulsion : n. Belli bir şeyi yapmaya sevk eden itici kuvvet ,içten gelen zorlama, içten gelen itici his.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


fasciola : n. Şerit.


utriform : a. Şişe şeklinde.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


malabsorption : n. Absorpsiyonn az veya arızalı oluşu.


mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.


neuroleptanalgesia : n. Bir nörolepti kve bir analjezik ilacın birlikte kullanıldığı anestezi yöntemi.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


pancreat(o)- : pref. Pankreas.


paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.


perineal : a. Perineye ait, perinealis.


seminologic : a. See: Symptomatic.


sorption : n. Suyun bir kolloid veya kan pıhtısı ile birleşmesi.


splenomyelomalacia : n. Dalak ve kemik iliğinin birlikte yumuşaması.


sylvic acid : n. biochem. See: Abietic acid.


tincture : n. Tentür, nebati, hayvani veya kimyevi maddelerin ilaç olarak kullanılan alkoldeki eriyikleri.