Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calvarium, calvaria nedir?

calvarium, calvaria : n. Kafatası, kafa kubbesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellergin : n. See: Brucellergen.n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


concha : n. (pl. Conchae). Konka: 1. Boynuzcuk (burun boşluğunda), 2. Kulak kepçesi çukuru.


franklinization : n. Statik elektriğin tedavide kullanılışı.


lacertus : n. (pl. Lacerti)1. Lifsel yayıntı; 2. Kertenkele.


infibulation : n. 1. Kadında, cinsel birleşimi önlemekm üzere büyük dudakların birbirine dikilmesi; 2. Erkekte, cinsel birleşimi önlemek üzere glans penis üzerindeki sünnet derisinin dikilmesi; 3. Kesit yeri veya yara dudaklarının, agraflarlabirleştirilmesi.


inosituria : n. İnositol işeme.


kaposi's varicelliform eruption : n.Ekzemalı çocuklarda meydana gelir.


kiloliter, kilolitre : n. Bin litre.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


nucleoprotein : n. biochem. Prostatik grubunu nükleik asitlerin oluşturduğu protein sınıfı.


odaxetic : a. Isırık veya kaşıntı hissi veren.


orthophony : n. Seslerin doğru çıkarılması, ortofoni.


papulovesicle : n. Vezikül'e dönüşme halindeki papül, vezikülleşme gösteren papül.


photolysis : n. Işık tesiriyle ayrışma, fotoliz.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


regulation : n. 1. Düzenleme, ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma; 2. Vücudun değişen çevre şartlarına kendisini uydurması, adaptasyon; 3. Kural, kaide, kanun.


saccate : a. torba veya cep şeklinde.


sharp : a. 1. Had; 2. Şiddetli.


skiascope : n. 1. Gözbbeği üzerindeki gölge ve ışıkları muayene ederek gözün vaziyetini anlamak için kullanılan ihaz; 2. Radyoskopi cihazı, flöroskop.